De intentie is om de nieuwe instelling te organiseren als een vereniging, bijvoorbeeld met de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam als leden, maar wel met een eigen college van bestuur en staf. In de komende fase wordt bekeken hoe het nieuwe instituut organisatorisch, operationeel en juridisch kan worden ingericht . Het is de bedoeling dat de hogeschool voor de kunsten zich vestigt op de nog te ontwikkelen Cultuur&Campus op Charlois.

De Willem de Kooning Academie is een hogeschool in beeldende kunst en vormgeving, Codarts biedt onderwijs in muziek, dans en circus. De Erasmus Universiteit en de twee scholen werken sinds 2015 al samen in de vorm van het dual-degree-programma Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL).

Zonder weerga

“Dit is heel belangrijk voor onze strategie, maar ook voor Rotterdam. We zetten hiermee een artistiek kennisinstituut neer dat zijn weerga niet kent”, zegt EUR-collegevoorzitter Ed Brinksma enthousiast.

“Na de convergentie met Delft en het Erasmus MC en het samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus , is dit wederom een impuls voor de multidisciplinariteit waarop we zo inzetten. Voor bijvoorbeeld onze sociale wetenschappen is het ontwerpgericht denken en creativiteit voor de vormgeving van maatschappelijke oplossingen heel belangrijk. Daar komt nog bij dat we graag partijen uit de omgeving, zoals Rotterdam-Zuid en ook jongeren, bij ons onderwijs en onderzoek willen betrekken. Dan hebben kunst en muziek een grote aantrekkingskracht.”

Iets permanents

Liesbeth Noordegraaf-Eelens, hoogleraar bij EUR, lector bij Codarts en lid van het Academic Board bij RASL, is ook heel blij met de nieuwe ontwikkeling. “Er zijn praktische voordelen, zoals het beter op elkaar laten aansluiten van systemen, maar het belangrijkste is dat je hiermee de samenwerking echt vastlegt. Daardoor is het succes daarvan niet meer afhankelijk van enthousiaste docenten, onderzoekers of bestuurders, maar wordt het ook iets permanents. We hebben nu de tijd om samen iets op te bouwen, zodat we straks niet alleen in een nieuw gebouw zitten maar daar ook echt meerwaarde kunnen bieden.”

RASL is voor alle betrokkenen een inspiratiebron geweest, zeggen ze tegen Profielen, het onafhankelijke blad van de HR. Wilma Franchimon, voorzitter van het college van bestuur van Codarts, hoopt dan ook dat de fusie dit soort samenwerkingen makkelijker maakt. Studenten die nu tussen Codarts, de WdKA en de EUR heen en weer bewegen, moeten bijvoorbeeld aan verschillende examencommissies verantwoording afleggen over hun onderwijsprogramma.

Mits alles op tijd rondkomt met de accreditatie, verwacht Brinksma dat de nieuwe hogeschool in september 2023 haar eerste studenten kan ontvangen. Uiteindelijk moet de kunsthogeschool onderdeel worden van de nieuwe Cultuur&Campus op Rotterdam-Zuid. Die zou volgens de plannen over een jaar of zes opengaan op het Charloisse Hoofd, vlak bij de ingang van de Maastunnel. Gezien de vele vraagstukken die nog naar boven kunnen komen bij de ontwikkeling van het terrein en de vele veranderingen in het onderwijs door corona, durft Brinksma daarvoor nog geen exact jaartal te noemen.

cultuurcampus

Lees meer

De Cultuurcampus op Zuid verwacht haar deuren te openen in 2022

De Erasmus Universiteit, Codarts Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam en de gemeente…