De vragen gaan over het regenboogpad, een toolkit diversiteit & inclusie voor studentenverenigingen, het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, het onderwijs bij de ESSB en de blokkade van de website van zijn partij Liberi Erasmi door de firewall van de universiteit.

Ramcharan wil bijvoorbeeld weten of het College van Bestuur begrijpt ‘dat niet iedere student of medewerker het prettig vindt dat er namens de universiteit ideologische symbolen worden geïnstitutionaliseerd op de campus zoals het regenboogzebrapad?’ en ‘dat niet iedere student of docent het prettig vindt dat biologisch omstreden vormen van zelfidentificatie [zoals non-binaire voornaamwoorden, red.] worden geïnstitutionaliseerd op de EUR, en dat dit juist polariserend kan werken?’

Ramcharan, raadslid namens de partij Liberi Erasmi, legde de vragenlijst dinsdag voor aan de rest van de raad. Hij leidde zijn betoog in met een verklaring dat er door raadsgenoten ‘leugens’ over hem zijn verspreid. Zo zouden sommige raadsleden hebben gezegd dat hij lid is van Forum voor Democratie of op die partij gestemd heeft. Ook zouden ze gezegd hebben dat hij ‘polariserend’ en ‘homofoob’ is, zaken die hij allemaal met klem ontkent.

'Tijdverkwisting'

Raadsvoorzitter Ivonne Cune-Noten vroeg de overige leden om zich over de vragenlijst uit te spreken en over de vraag of die namens de raad ingediend moet worden bij het College van Bestuur. Een deel van hen is er erg ongelukkig mee en vroeg Ramcharan om de lijst in te trekken. Sommige raadsleden noemden de hele discussie ‘verkwisting van de tijd van de raad’, anderen noemden bepaalde vragen ‘belachelijk’ of ‘gestoord’.

Enkele raadsleden vonden dat hij ‘valide punten’ heeft, maar dat deze vragenlijst niet de juiste manier was om die naar voren te brengen. Welke punten zij valide achtten, maakten ze niet duidelijk. Twee studentleden betreurden het dat Ramcharan hun hulp bij het opstellen van de lijst had afgeslagen, wat volgens hem op een misverstand berustte. Zijn twee partijgenoten gaven aan hem volledig te steunen.

Op eigen titel

Sommige raadsleden wilden koste wat kost voorkomen dat de vragen namens de raad worden gesteld. Dat was overigens niet de bedoeling van Ramcharan, hij wilde ze op eigen titel indienen. Volgens het reglement van orde gaat elk stuk richting het universiteitsbestuur echter eerst langs het presidium van de raad, die kan besluiten om het stuk niet in te dienen. Dan gaat het terug naar de raad, die daarover stemt. Zodoende kan de raad het initiatief van Ramcharan tegenhouden, en is het ook medeverantwoordelijk voor de indiening.

Raadslid Sebastiaan Kamp vroeg zich hardop af of dit reglement niet in strijd is met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Volgens Kamp, die overigens het indienen van deze vragen geenszins steunt, heeft een individueel raadslid volgens die wet wel degelijk het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Bestuur. De raad kwam tijdens de vergadering niet tot overeenstemming hierover.

Het debat in de raad eindigde met het verzoek aan Ramcharan om zijn stuk alsnog aan te passen. Ramcharan ging over dit verzoek in beraad.

Lees meer

Website studentenpartij Liberi Erasmi maand lang geblokkeerd op EUR-netwerk

De website van studentenpartij Liberi Erasmi was een maand lang geblokkeerd op het…

Lees 4 reacties