De gezondheid van Koning was al jaren niet goed maar ondanks zijn lichamelijke conditie bleef hij altijd betrokken bij het onderwijs en onderzoek, gaf hij intensief college, was hij begeleider of meelezer van scripties, en was hij een graag geziene vragensteller bij facultaire seminars.

Alex Koning was een statisticus in hart en nieren. Hij studeerde in 1982 af als doctorandus in de Toegepaste Wiskunde bij de Universiteit van Amsterdam en in 1991 promoveerde hij in Twente in hetzelfde vakgebied. Daarna raakte hij verbonden aan het Econometrisch Instituut van Erasmus School of Economics, waar hij in augustus 2015 de Umbra Erasmus kreeg uitgereikt vanwege zijn 25-jarig dienstverband.

In zijn onderzoek toonde Alex Koning een brede interesse, en zowel toegepaste als theoretische statistiek hadden zijn aandacht. Getuige zijn indrukwekkende lijst van publicaties was zijn kennis van het vak enorm en door collega’s werd hij dan ook vaak bevraagd. Als zijn directe collega heb ik goede herinneringen aan de gezamenlijke publicaties waaraan we gewerkt hebben en de cursussen die we samen gegeven hebben. Zijn gulle lach en zijn herkenbare aanwezigheid zullen we zeer missen.

Mijn medeleven gaat uit naar zijn partner en zijn familie.

Namens het bestuursteam van Erasmus School of Economics,

Decaan prof. dr. Patrick Groenen