GroenLinks en PvdA dienden onlangs een motie in om “samen met de studentenorganisaties en de koepels van instellingen landelijke richtlijnen op te stellen voor vergoedingen voor de leden van de medezeggenschap”. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich gisteren achter dat voorstel.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is “heel erg blij” met het besluit en verwacht dat het een stap in de goede richting is. “We vinden het fijn dat het om richtlijnen gaat, want het is goed dat het gesprek ook op de onderwijsinstelling gevoerd kan worden”, zegt ISO-bestuurslid Gijsbert van Elven. Dat komt volgens hem de relatie tussen bestuurders en medezeggenschappers ten goede.

In het wilde weg

Maar Rien Wijnhoven, voorzitter van het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM), is sceptisch. “Het is een motie in het wilde weg. Leuk, maar volgens mij kunnen we er niet zoveel mee.” Het ontbreekt volgens hem aan duidelijke randvoorwaarden voor de instellingen. “Sommige maken op basis van richtlijnen goede afspraken en sommige niet.”

Hij maakt zich ook zorgen over de hoogte van de compensatie in de richtlijnen. “Hoe wordt die berekend? Ik ben een beetje bang dat de vergoedingen straks niet alleen omhoog, maar ook naar beneden bijgesteld worden”, zegt Wijnhoven.

Collegegeld

In een andere motie vroegen de twee partijen naar het collegegeld van medezeggenschappers die fulltime bezig zijn. Waarom krijgen ze bij de ene instelling wel een vrijstelling van het collegegeld en bij de andere niet? Minister Dijkgraaf gaat het uitzoeken, want ook dat verzoek kreeg gisteren voldoende steun van de Tweede Kamer.

Het ISO hoopt dat dit de medezeggenschap zal versterken, want de belangstelling loopt al jaren terug. “Maar mijn enthousiasme valt of staat wel bij de uitvoering”, waarschuwt Van Elven.

Het is volgens LOVUM-voorzitter Wijnhoven nog de vraag of alle studenten geholpen zijn met de tweede motie. “Ik zie in mijn eigen omgeving dat studenten in de medezeggenschap in hun bestuursjaar wel eens een tentamen inhalen. Ik weet niet hoe ze dat wettelijk gezien willen oplossen als er geen collegegeld betaald hoeft te worden”, zegt hij.

Minister Dijkgraaf liet vorige maand tijdens een kort debat al blijken dat hij goed met de twee moties uit de voeten kan.

aeffix Tom van Dijken Sandra Constantinou Patryk Friso eigen foto (EM)

Lees meer

Eerste partij op stembiljet Universiteitsraad sinds jaren negentig: Aeffix

Voor het eerst sinds de jaren negentig doet er een partij mee aan de verkiezingen van de…