Het kabinet wil nog steeds geen ‘eerlijke basisbeurs’ invoeren, zegt voorzitter Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. Ook krijgen studenten volgens haar te weinig compensatie voor hun jaren onder het leenstelsel. Daarom komt er een nieuw studentenprotest op De Dam in Amsterdam.

EM illustratie 15 nov 2020 Wiersema financien lening budget-03 geld duo studenten basisbeurs studiefinanciering aanvullende beurs

Lees meer

Basisbeurs hoger, maar collegegeld voor eerstejaars verdubbeld

De basisbeurs wordt toch iets hoger en studenten komen eerder in aanmerking voor een…

Zijn jullie niet blij met de nieuwe basisbeurs?

“We zijn blij dat de basisbeurs terugkomt, want dat is een enorme vooruitgang. Het is vooral goed dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Maar we kijken ook naar het resultaat en je kunt gewoon nog steeds niet schuldenvrij studeren, ook niet met een kleine bijbaan. We maken ons vooral zorgen om studenten van wie de ouders een middeninkomen hebben.”

Het vorige protest, in februari, ging om de compensatie van pechstudenten. Waarom richten jullie je nu meer op de basisbeurs?

“Het protest gaat over beide onderwerpen. We merken dat studenten boos zijn en zich zorgen maken. De vorige keer waren de bedragen nog niet bekend en hadden we ook de hoop dat er nog geld bij zou komen, dus toen richtten we ons meer op de compensatie.”

Denken jullie dat het kabinet nog wil luisteren?

“Met druk van de oppositiepartijen en de Eerste Kamer zijn er nog wel mogelijkheden. Af en toe kun je je wel moedeloos voelen, maar we hebben gezien dat actievoeren echt kan helpen. We moeten in ieder geval alles proberen. Op de Voorjaarsnota gaat het kabinet met grote bedragen schuiven – denk maar aan de miljarden voor de spaartaks – dus er is nog steeds een kans om meer geld te krijgen voor de basisbeurs en de compensatie.”

Moet je een probleem als de hoge huurprijzen via de studiefinanciering oplossen?

“Je zou ook huurtoeslag voor studenten kunnen invoeren, maar dat wil het kabinet niet doen. Uiteindelijk moeten er natuurlijk meer betaalbare woningen komen, maar dat lukt ook nog niet. Er wordt nu helemaal niets opgelost.”

Hoeveel demonstranten verwachten jullie?

“De vorige keer kwamen er zo’n achtduizend studenten en daar rekenen we nu zeker ook op.”

compensatieprotest studentenprotest leenstelsel demonstratie genaaide generatie 5 februari – josephine hartmann

Lees meer

Studentenprotest wil 15.000 euro voor elke leenstelselstudent

Actiegroep Studentenprotest pleit voor ruimere compensatie, probleemloze…