De nieuwe basisbeurs zou lager zijn dan vroeger, maar de aanvullende beurs hoger. Deze is bedoeld voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen. De aanvullende beurs zou maximaal 419 euro bedragen bij een ouderlijk inkomen onder de 34.600 euro (de oude grens lag rond de 33 duizend euro).

Nieuw oud
Uitwonend 255 312
Thuiswonend 91 112
Aanvullende beurs 419 299

Nieuw: op basis van AD. Oud: basisbeurs volgens DUO.

Het kabinet heeft ook andere mogelijkheden doorgerekend, meldt het AD, zodat de Tweede Kamer een goede afweging kan maken.

Het is nog niet bekend of de basisbeurs alleen voor nieuwe eerstejaars gaat gelden, die in september 2023 beginnen, of ook voor studenten die komend jaar al van start gaan. Met name de hogescholen willen daarover snel duidelijkheid, om een dip in de aanmeldingen te voorkomen.

EM Explains_leenstelsel-16-02-2022

Lees meer

EM Explains: Hoeveel pech heeft de pechgeneratie eigenlijk?

Volgend jaar wordt het leenstelsel afgeschaft. Maar daarmee is de ellende nog niet…

Compensatie

De zogenoemde ‘pechstudenten’ van het leenstelsel zouden volgens het AD 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs krijgen. Bij een vierjarige studie is dat dus 1.436 euro. Dan moeten ze wel een diploma behalen. Zo gaat het trouwens ook met de basisbeurs: die wordt pas een gift als je afstudeert.

Het kabinet heeft een tweede scenario voor de tegemoetkoming aan pechstudenten klaarliggen. Ze zouden ook, zonder diploma-eis, 259 euro per misgelopen jaar kunnen krijgen. Vier jaar levert dan 1.036 euro op. Ook daarover kan de Tweede Kamer dus meepraten.

De oude basisbeurs is afgeschaft per september 2015. Daarmee wilden VVD, PvdA, D66 en GroenLinks geld vrijmaken om het hoger onderwijs te verbeteren. Uiteindelijk bleef alleen de VVD nog voorstander.

compensatieprotest studentenprotest demonstratie leenstelsel studieschuld hypotheek 5 februari – josephine hartmann

Lees meer

Alles wat je altijd al wilde weten over studieschulden

Studieschulden van enkele tienduizenden euro’s zijn inmiddels heel gewoon. Kun je…

Vouchers

De eerste vier lichtingen van het leenstelsel krijgen een studievoucher van 2.000 euro voor extra scholing vijf tot tien jaar na hun afstuderen. Daar kwam ook felle kritiek op: wie zit daarop te wachten, zo vroeg in de loopbaan? Kun je daarmee niet een deel van je studieschuld aflossen?

Dat zou echter meer kosten dan het kabinet had gereserveerd. Het hield er rekening mee dat een deel van de pechstudenten geen beroep zou doen op die voucher, en dat doen ze natuurlijk wel als het contant geld is. Als de Tweede Kamer dat mogelijk wil maken, daalt de waarde van de voucher naar 1.770 euro per student.