Het kenniscentrum op het gebied van de Palestijns-Israëlische kwestie heeft in januari een Wob-verzoek ingediend bij de Nederlandse universiteiten. Het wil onder meer documentatie verkrijgen over hun banden met organisaties die ‘steun voor de staat Israël propageren’.

 Het leidde tot ophef en verwijten van antisemitisme. Uiteindelijk willen de universiteiten maar deels aan het verzoek voldoen. Ze gaan inzage geven in hun institutionele contacten met organisaties in Israël –  waar het Forum eveneens om vroeg – maar niet in hun banden met ‘Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme’.

Antwoord

Afgelopen week kwam het antwoord van The Rights Forum. Het noemt het besluit van de universiteiten ‘onacceptabel’ en meent dat ze zijn gezwicht voor een ‘smaad- en lastercampagne’ waarin kritiek op Israël wordt gelijkgesteld aan antisemitisme.

De kans is nu groot dat het op een rechtszaak gaat uitlopen. De rechter zal dan moeten bepalen of de universiteiten een beroep mogen doen op de uitzonderingsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur.

JeffHandmakerISS (EM) crop

Lees meer

‘Transparantie nodig over banden tussen Nederland en Israël’

Nederlandse universiteiten hebben Wob-verzoek van The Rights Forum om documentatie aan te…