The Rights Forum, een kenniscentrum op het gebied van de Palestijns-Israëlische kwestie, wil dat veertien universiteiten documentatie aanleveren over hun ‘institutionele banden met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de staat Israël propageren’.

Een aantal universiteiten heeft dit Wob-verzoek verspreid onder zijn medewerkers en dat leidde tot onrust en protest. Op de site van koepelvereniging UNL trekken de universiteiten het boetekleed aan.

“Wij staan voor een veilig onderwijs-, onderzoeks- en werkklimaat voor al onze medewerkers en studenten”, staat in een verklaring. “De signalen dat dit in het geding is gekomen door onze aanpak van het Wob-verzoek trekken wij ons aan en bevestigen dat een zorgvuldige beoordeling van het verzoek noodzakelijk is.”

 

Afwegen

De universiteiten hebben uitstel gevraagd aan The Rights Forum en willen meer tijd om af te wegen of, en zo ja hoe, het verzoek in behandeling moet worden genomen. Het gaat daarbij om de veiligheid van medewerkers en studenten, academische vrijheid, gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. “Hierbij zal gekeken worden of meewerken aan (onderdelen van) het verzoek het onevenredig benadelen van betrokkenen betekent.”

Eerder lieten de universiteiten weten dat ze geen afwegingen mogen maken ‘over welk Wob-verzoek zij moreel of anderszins niet wenselijk of ongepast vinden’. Ze voegden eraan toe dat er uitzonderingsgronden zijn en dat niet alle verzochte informatie daadwerkelijk openbaar gemaakt moet worden.

Lees meer

Universiteiten willen uitstel Wob-verzoek over banden met Israël

Een kenniscentrum dat opkomt voor de rechten van Palestijnen wil dat de universiteiten…