De stijging betreft het instellingsgeld van de bachelors en daarmee alleen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, een gebied dat niet helemaal samenvalt met de EU maar daar wel op lijkt. Ook studenten die na hun bachelor nog een tweede bachelor willen doen, betalen het instellingsgeld. De verhoging gaat alleen in voor nieuwe studenten. Voor studenten uit Nederland of de EU geldt het gewone collegegeld, dat in 2023 met 1,9 procent zal stijgen naar 2209 euro.

Overal duurder

De ESHCC is niet de enige faculteit met een forse stijging van het instellingsgeld. Ook bij de ESPhil, ESSB, ESHPM en ESL krijgen niet-Europese studenten het in 2023-2024 voor de kiezen: daar stijgt het collegegeld met 39 procent naar eveneens 9900 euro. Bij de ESE en RSM is de verandering minder ingrijpend, respectievelijk 12 en 3 procent stijging. Daar lagen de prijzen dan ook al hoger. Zij gaan allebei 11.100 euro betalen. Geneeskunde is door alle benodigde apparatuur en materialen traditioneel al duurder, maar daar komt weer een grote som bij: van 24.000 naar 28.400 euro (18 procent).

De commissie schrijft in een brief aan de faculteiten dat de wijziging geadviseerd wordt om de collegegelden wat meer te ‘clusteren’, oftewel in lijn brengen met de andere faculteiten. Ook heeft de commissie gekeken naar concurrerende instellingen in Nederland en Europa. Met de verhoging wordt de EUR meer ‘marktconform’.

'Discriminatie'

De studentleden van de faculteitsraad van ESHCC zijn tegen het voorstel, zegt raadslid Rachnaa van Hunen. “We hebben als faculteit budgettaire problemen, daar hebben wij als studenten ook oog voor. Maar dat is geen goede reden om dit zo te verhogen. Wij vinden het al discriminatie dat het niet-Europese studenten zo veel meer moeten betalen. Het argument dat we hiermee meer marktconform worden, vind ik niet opwegen tegen het belang van betaalbaarheid.” In de faculteit wordt gesproken om een beurzensysteem op te zetten en zo het onderwijs ook toegankelijk te houden voor minder kapitaalkrachtige studenten. Daar zijn de studenten in de raad blij mee, maar het is niet voldoende om een positief advies te geven, zegt Van Hunen. “Ik ben wel voor een goed beurzensysteem, want dat bestaat op dit moment nog niet.”

In de faculteitsraad van de ESSB is grotendeels positief gereageerd op het voorstel. Wel vraagt de raad, die in deze zaak alleen adviesrecht heeft, om de verhoging te combineren met het opzetten van een uitgebreid beurzensysteem. De Universiteitsraad zal uiteindelijk in moeten stemmen met de voorstellen van alle faculteiten. Het is nog niet bekend wanneer de raad dit onderwerp zal behandelen.

AFSTUDEREN

Lees meer

Korting voor coronavertraagde afstudeerders die instellingstarief betalen

De Erasmus Universiteit deelt een behoorlijke korting uit op het collegegeld voor een…