De universiteit besloot in april tot de korting, gebaseerd op een afspraak die in samenwerking met alle Nederlandse universiteiten is gemaakt, zegt een EUR-woordvoerder. De circa 550 studenten die mogelijk voor deze regeling in aanmerking komen, hebben hierover op 2 juni via Osiris bericht gekregen. Studenten moeten in overleg met hun opleiding bepalen of de vertraging door corona komt en hoeveel tijd ze nodig hebben om de resterende studiepunten te halen. “De verwachting is dat een groot deel van deze studenten dit jaar nog gewoon afstudeert; zij maken dan geen gebruik van de korting.”

Op sociale media gaan verschillende petities rond waarin EUR-studenten vragen om korting op het collegegeld. Eén daarvaan is bijna achthonderd keer ondertekend en pleit voor een financiële tegemoetkoming voor niet-EU studenten die het instellingstarief betalen. Die studenten komt de universiteit nu gedeeltelijk tegemoet. In een andere petitie vragen de meer dan duizend ondertekenaars het verschil in kosten tussen online en fysiek onderwijs terug te betalen aan alle EUR-studenten.

Gefronste wenkbrauwen

Op 15 mei maakte het Kabinet al bekend dat alle masterstudenten (dus ook studenten die het ‘normale’ tarief betalen) die tussen september 2020 en januari 2021 afstuderen, drie maanden collegegeld terugkrijgen. Dat is een totaalbedrag van 535 euro. Of die vertraging door corona komt, zal niet worden gecontroleerd.

Die 535 euro is voor studenten die het instellingstarief betalen aan de lage kant. Zij betalen immers niet het wettelijk collegegeld – momenteel 2.083 euro per jaar – maar het zogeheten instellingstarief. Dat kan gemakkelijk oplopen tot wel 10.000 euro of meer. Het instellingstarief op de EUR verschilt per faculteit en ligt voor het komende collegejaar tussen de 6.700 en 22.600 euro. Deze tarieven gelden bijvoorbeeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte of studenten die een tweede master volgen.

De beslissing van de Erasmus Universiteit deed de wenkbrauwen fronsen bij een bestuurslid van de Rijksuniversiteit Groningen, Hans Biemans. Hij zegt in een interview met de Groningse Universiteitskrant: “Als universiteit moet je voor de non-EU-studenten wettelijk gezien de kostprijs in rekening brengen. Er mag geen kruissubsidie zijn van publieke middelen. Dat besluit kunnen wij dus niet zomaar zelf nemen.”

‘Geen bekostiging vanuit de staat’

De woordvoerder van de Erasmus Universiteit benadrukt dat de beslissing in samenspraak met de VSNU is genomen. “En wij ontvangen geen bekostiging vanuit de staat voor deze studenten, daarom bepaalt de instelling het tarief en konden wij dit besluiten. De EUR is bovendien niet de enige die studenten compenseert. Ook in Delft en Eindhoven bestaan regelingen voor deze groep studenten”, aldus de woordvoerder.

Aan de Universiteit Twente mogen laatstejaars niet-EER studenten na de zomer nog 5 maanden tegen het wettelijk collegegeld studeren, schrijft universiteitsblad U-Today. Bij de TU Delft krijgen ze tot 3 maanden de tijd om hun opleiding met dezelfde korting af te ronden. Dat geldt ook voor de TU Eindhoven, al moet elke student daar wel eerst langs de examencommissie voor een individueel advies.