De partijen hopen dat de Cultuurcampus ‘gaat bijdragen aan meer hoger onderwijs, cultuur en toerisme’ op Zuid. Het moet een plek worden voor onderwijs en onderzoek. Tegelijkertijd moet de campus toegankelijk zijn voor iedereen in Rotterdam. “Vanuit de Cultuurcampus kunnen wij meer verbinding krijgen met talentvolle Rotterdamse jongeren. Dat hebben we hard nodig voor de ontwikkeling en de toekomst van de stad”, aldus rector magnificus Rutger Engels.

Iconische plek

De gemeente is positief dat hoger onderwijs naar Zuid komt. “Dat inspireert en motiveert jongeren uit de buurt om hun talenten volop te benutten”, zegt wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi. “Bovendien wordt de Cultuurcampus op termijn een iconische plek waar ongetwijfeld veel toeristen naar toe komen. Dat biedt weer kansen op werkgelegenheid voor de Rotterdammers van Zuid.”

De Cultuurcampus bevindt zich op het Charloisse Hoofd. De ontwikkeling van deze locatie is onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling van de Maashaven Zuidzijde en Park Maashaven.