“De campus is een ware hel voor mensen in een rolstoel”, vertelt Kyra. Geen enkel onderwijsgebouw is toegankelijk. Alleen bij de Food Plaza kan ze zonder problemen naar binnen. “Al die jaren ben ik al aan het mailen met de universiteit. Deuren die te zwaar zijn, drempels waar ik niet overheen kan, ik heb het allemaal laten weten. Soms mailen ze terug dat ze erop terugkomen, soms ook alleen dat die aanpassing bijvoorbeeld 1500 euro kost, en te duur is voor zo’n kleine groep.”

Kyra was het zo beu dat ze twee weken geleden een lange mail stuurde aan rector magnificus Annelien Bredenoord. Daarin somt ze op tegen welke problemen ze dagelijks aanloopt: ontoegankelijke gebouwen en ruimtes, te steile stoepen, liften die lang buiten werking zijn en een bureaucratische organisatie die haar klachten zelden serieus neemt, laat staan oplost.

(hoofdfoto) Kyra Mulders1 – Sanne van der Most – ontoegankelijke campus

Lees meer

Student Kyra: ‘De campus is een ware hel voor mensen in een rolstoel’

Kyra gebruikt meestal een rolstoel. Maar campus Woudestein is zo ontoegankelijk dat ze…

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs

Het is bewonderenswaardig dat Kyra zich hierover uitspreekt, vindt Elke van Doorn van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO). Deze organisatie zet zich in voor inclusief onderwijs en adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen. Van Doorn ziet dat het belangrijk is dat studenten als Kyra zich uitspreken over ontoegankelijkheid van hun onderwijs. “Er is nog een wereld te winnen, bij nieuwe en bestaande gebouwen.”

Ook ziet Van Doorn dat onderwijsinstellingen, waaronder de Erasmus Universiteit, zich wel inzetten voor toegankelijk onderwijs. Alleen lukt het nog niet altijd. “Als studenten via een zij- of achteringang naar binnen moeten, worden zij nog anders behandeld. Dat mag niet volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Iedereen zou via dezelfde hoofdingang naar binnen moeten kunnen.”

Tips heeft Van Doorn wel voor de Erasmus Universiteit. “Woensdag is de kick-off van een netwerk voor meer fysieke toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Instellingen kunnen van elkaar leren in dit netwerk.” De Technische Universiteit Eindhoven noemt Van Doorn als een goed voorbeeld. “Daar is een rondgang gedaan over de campus met studenten met verschillende beperkingen. De zaken waar zij tegenaan lopen, zijn genoteerd en worden nu door een werkgroep bekeken. Dat is een tweede tip, want zo kun je nagaan waar verbeteringen nodig zijn.”

Ondanks meerdere verzoeken heeft het College van Bestuur geen antwoord gegeven op vragen van Erasmus Magazine. Wel heeft rector magnificus Annelien Bredenoord persoonlijk gereageerd op Kyra.