Het is altijd een beetje appels met peren vergelijken maar Utrecht (met een score van 64,5) en Wageningen (70) hebben het beste onderwijs volgens de nieuwe Keuzegids Universiteiten, die vandaag verschijnt. Toch zitten er dit jaar opvallende verschuivingen in de ranglijsten.

De makers kijken per opleiding naar de studentenoordelen over de inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. Ook weegt mee hoeveel studenten het tweede jaar bereiken en hoeveel er binnen vijf jaar hun diploma behalen.

Daar rolt elk jaar ook een vergelijking van universiteiten uit: wie heeft het beste onderwijs? Om die toch al lastige vergelijking zuiver te houden, staan er twee ranglijstjes in de Keuzegids: van de ‘brede’ universiteiten met veel faculteiten en de ‘overige’ universiteiten met gespecialiseerde faculteiten (zoals de Erasmus Universiteit, waarin een nadruk ligt op bepaalde disciplines).

Sprongetje

De huidige ranglijsten verschillen nogal van vorig jaar. Van de brede universiteiten maakt Utrecht (64,5) een sprongetje van de derde naar de eerste plaats, terwijl de VU Amsterdam (57,5) opeens van de tweede plaats naar de onderste regionen is verdreven.

Bij de ‘overige’ universiteiten valt Enschede (64,5) op. Deze technische universiteit was vorig jaar nog duidelijk nummer twee en zakt nu naar de vierde positie. Maar Wageningen (70) staat nog altijd stijf bovenaan en de Erasmus Universiteit Rotterdam (55,5) is wederom hekkensluiter.

De verschuivingen zijn te verklaren. De studentenoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête, en na allerlei getouwtrek is de vragenlijst vernieuwd. Daardoor is de vergelijking met voorgaande jaren niet goed te maken, meent de Keuzegids.

Beperking

Je kunt ook zeggen, het brengt de beperking van zulke lijstjes aan het licht. Kennelijk zijn de uitersten wel redelijk te zien (Wageningen en Rotterdam), maar zijn de verschillen daartussen nogal klein, zodat een nieuwe vragenlijst zomaar voor flinke verschuivingen kan zorgen.

Maar het kan ook zijn dat er in twee jaar tijd gewoon het een en ander is veranderd. De vragenlijst ging vorig jaar niet door omdat de instellingen hun handen vol hadden aan de coronacrisis, en een bacheloropleiding duurt in principe maar drie jaar. Er zitten nu andere studenten in een heel andere situatie – zeker in het voorjaar, toen de enquête werd afgenomen.

Herfst op de campus, studenten in college

Lees meer

Keuzegids 2020: beste geschiedenisstudie van het land, Rechten scoort slecht

Rechten werd een jaar geleden al slecht beoordeeld, maar studenten zijn nu nog minder…