Dixon kwam op het onderwerp van menstruatiearmoede vanwege haar masteronderzoek naar hevig menstrueel bloedverlies. “Toen ben ik me erin gaan verdiepen. En vervolgens hoorde ik dat IFMSA-Rotterdam geld inzamelde voor menstruatiearmoede. Daarmee haalden we bijna 3000 euro op voor menstruatieproducten voor onder andere de voedselbank en andere hulporganisaties.”

Vrije Universiteit

“Maar dat was iets eenmaligs, ik wilde graag iets permanents bereiken”, vervolgt Dixon. Ze hoorde hoe de studentenraad van de Vrije Universiteit in Amsterdam regelde dat er kastjes opgehangen werden met gratis maandverband en tampons, en dat wilde zij ook graag. Samen met het bestuur van IFMSA-Rotterdam ging ze aan de slag.

“Toen wij daarover met Maarten Frens spraken, bleek hij gelukkig al op de hoogte van het thema. Hij reageerde gelijk heel enthousiast.” Frens zorgde voor een kleine jaarlijkse subsidie en IFMSA-Rotterdam zorgt voor de continuïteit van de bevoorrading, ook als Dixon in de toekomst niet meer altijd op de faculteit is. “Binnenkort ga ik bijvoorbeeld mijn coschappen doen in Goes, dus dan kan ik tien weken lang dat kastje niet in de gaten houden. Dan draag ik het over.”

Leegroven

Dixon krijgt veel steun voor het plan, maar mensen zijn ook sceptisch. “Die zijn bang dat het kastje wordt leeggeroofd, of vinden het maar onzin. ‘Er staat toch ook geen shampoo op de wc’, zeggen ze dan.” Dixon erkent dat het probleem van menstruatiearmoede waarschijnlijk voor de meeste geneeskundestudenten niet zal spelen, maar vindt dat geen bezwaar. “Met het kastje willen wij vooral bewustwording creëren voor het probleem. En tegelijkertijd: al help je er maar één student mee, dan is dat al prachtig.”

Dat mensen ervan uitgaan dat de kastjes worden leeggehaald, vindt Dixon veel te voorbarig. “We zijn met allemaal geneeskundestudenten, we worden juist opgeleid om de medemens te helpen. Ik kan me dat niet voorstellen.”

Op campus Woudestein verschenen op initiatief van de Universiteitsraad deze zomer ook op verschillende plaatsen kastjes met gratis menstruatieproducten.

Maria Carmen Punzi foto Amber Leijen

Lees meer

‘Er zijn al zoveel drempels op de weg naar gelijkheid, menstruatie zou daar niet bij moeten horen’

Het promotie-onderzoek van Maria Carmen Punzi naar menstruatie-armoede gaat verder dan…