Bredenoord (1979) is nu nog hoogleraar Ethiek van biomedische innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij fractievoorzitter voor D66 in de Eerste Kamer. Verder is ze toezichthouder bij het Amsterdam UMC, bestuurslid bij ZonMw, actief bij de KNAW en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Metropole Orkest. Op haar eigen website vertelt ze een échte liefhebber van cultuur en muziek te zijn.

DNA van de EUR

Over haar benoeming zegt Bredenoord: “Ik geloof heel erg in de maatschappelijke rol die een universiteit heeft. We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering, polarisering, digitalisering, technologische innovatie, demografische ontwikkelingen en sociale ongelijkheid. Zowel het DNA van de EUR als haar ligging in de stedelijke regio Rotterdam bieden een uitstekend aanknopingspunt om dergelijke thema’s vanuit een interdisciplinaire invalshoek en dicht bij de realiteit van alledag te adresseren.” Bredenoord is benoemd voor vier jaar met een mogelijkheid van herbenoeming.

Annelien Bredenoord 2018 – Ed van Rijswijk
Beeld door: Ed van Rijswijk

Bredenoord studeerde Theologie en Politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht. Je kunt hier haar oratie bekijken.

Lid van Minerva

Ze is in Utrecht nu nog hoofd van de afdeling Medical Humanities, waar haar onderzoeksgroep zich richt op ‘ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals Artificial Intelligence, Big Data en biobanken, regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en stamcelonderzoek, genetica (zoals CRISPR/Cas) en voortplantingstechnieken’. “Daarbij zoek ik steeds de samenwerking met andere disciplines”, vermeldt ze op haar website.

In haar studententijd was ze lid van Minerva. In haar derde jaar werd ze medewerker van de D66-fractie in Leiden en daarna van wethouder en later D66-leider Alexander Pechthold, aldus een portret in het NRC Handelsblad. Recent sprak ze zich in de Volkskrant uit over het vaccinatiebeleid van de regering tijdens de coronapandemie.

Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit zegt over haar benoeming in het persbericht van de universiteit: “We zijn zeer verheugd met de benoeming en het besluit van Annelien Bredenoord om de functie van rector magnificus te aanvaarden. Bredenoord is een erkend leider en internationaal pionier in haar vakgebied, een echte verbinder op verschillende vlakken. Ze is een aanwinst voor onze toonaangevende universiteit en wij zien uit naar de samenwerking met haar.”