De alumni eisten een deel van hun collegegeld terug, nadat bleek dat de faculteit zo’n 30.000 euro meer had gerekend voor hun deeltijdmaster Bedrijfskunde dan wettelijk is toegestaan.

Bestuursbesluit

De eisers zijn volgens de civiele rechter niet ontvankelijk, omdat de zaak niet aan hem voorgelegd had moeten worden, maar aan de bestuursrechter. Dat is volgens de rechter omdat de toelating van een student tot een universiteit een bestuursbesluit is, genomen door het College van Bestuur. Daarmee valt een rechtszaak over het collegegeld onder de bestuursrechter, in dit geval is dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Tijdens de rechtszaak betwistten de advocaten van de studenten dat het ging om een bestuursbesluit. Volgens hen ging het om de overeenkomst over het collegegeld die voorafgaand aan dat besluit genomen werd.

De rechtbank gaat daar niet in mee. De eisende studenten dienen de door de Erasmus Universiteit gemaakte proceskosten te vergoeden. Die bedragen ruim 26.000 euro.

Onaangename verrassing

Advocaat Derk Tromp, een van de vijf advocaten die de studenten bijstaan, noemt de uitspraak een ‘onaangename verrassing’. “Deze uitspraak lijkt me niet in lijn met hoe de zitting verliep. Deze studenten wisten niet dat dit een besluit was, dus ze konden toentertijd ook niet in bezwaar gaan.” Volgens Tromp willen de alumni nog steeds gecompenseerd worden, maar of ze daarvoor naar het CBHO stappen kan hij nog niet zeggen. “Ik wil daarvoor eerst de studenten spreken, en de andere advocaten.”

Bij de universiteit overheerst tevredenheid over de uitspraak, maar zijn ook gemengde gevoelens over de confrontatie met de eigen alumni. “De rechter heeft in eerste aanleg in ons voordeel een uitspraak gedaan en daar zijn we natuurlijk blij mee”, aldus Rateb Abawi, woordvoerder van de Erasmus Universiteit. “We betreuren echter dat we in de rechtbank tegenover onze alumni hebben gestaan en we hopen dat zij in deze uitspraak berusten. We hechten grote waarde aan het onderhouden van de relaties met studenten en alumni en zullen die blijven koesteren”, aldus Abawi.

Luxe master

De RSM bood jarenlang een twee jaar durende ‘luxe’ deeltijdmaster aan, waarbij het collegegeld zo’n 17.000 euro per jaar bedroeg. De onderwijsinspectie oordeelde in maart 2019  dat slechts het wettelijk collegegeld gevraagd mocht worden, omdat de RSM rijksbekostiging kreeg voor de opleiding. Het wettelijk collegegeld is ongeveer 2000 euro, waardoor de EUR, naar het oordeel van de inspectie, dus zo’n 30.000 euro collegegeld te veel inde in twee jaar. Alumni uit sommige jaargangen kregen van de universiteit al een ‘coulanceregeling’ aangeboden, maar deze 146 alumni vielen daarbij buiten de boot.

Rechtbank Rotterdam aan het Wilhelminaplein

Lees meer

Verontwaardigde deeltijdstudenten RSM treffen universiteit voor de rechter

146 Oud-studenten van de deeltijdmaster Bedrijfskunde eisten donderdag voor de rechter…