Thea Hilhorst is hoogleraar Humanitaire Studies aan het International Institute of Social Studies. Ze richt zich in haar onderzoek op humanitaire crises als gevolg van rampen en conflicten en bestudeert de impact daarvan op mensen, organisaties of gemeenschappen.

Daarnaast ontwikkelde ze methoden voor wetenschappers die veldwerk doen in gevaarlijke of politiek instabiele regio’s. Ze zet zich ook in voor beleid, advies aan internationale organisaties en activisme. Met haar lidmaatschap van de KNAW wil ze haar expertise aanwenden om onderzoekers in crisislanden toegang te geven tot kennis vanuit de internationale wetenschap.

Media, cultuur en samenleving

Het onderzoek van Susanne Janssen, hoogleraar Sociologie van media en cultuur aan de Erasmus School of History, Culture and Communication, gaat over media, cultuur en samenleving. Ze doet bijvoorbeeld onderzoek naar de impact van digitalisering en globalisering in de cultuursector en sociaal-culturele verschillen in mediagebruik en cultuurconsumptie.

Janssen heeft meerdere grote internationale onderzoeksprojecten geleid en staat momenteel aan het hoofd van een consortium in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Daarnaast heeft ze zich succesvol ingezet voor internationaal onderwijs, bijvoorbeeld als bouwdecaan van de International Bachelor in Communication and Media.

Eerbetoon

De KNAW is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering en wordt gezien als de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Het genootschap brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over wetenschapsbeleid. Lidmaatschap is bedoeld voor excellente wetenschappers en wordt gezien als eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. Janssen en Hilhorst worden samen met 21 andere nieuwe Akademieleden in september geïnstalleerd.

Janssen and Hilhorst will be formally entered into the academy in September, along with 21 other newly elected members.