Een van de kartrekkers is Daan Roovers, vijfdejaars student scheikunde in Utrecht en tevens voorzitter van BoKS, het bewonersoverleg van studentenhuisvester SSH in Utrecht, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Tilburg en Maastricht.

Waarom wilden jullie een landelijke koepel voor studentenhuurders oprichten?

“Dat had twee redenen. De eerste is dat de huurdersverenigingen voor studenten een soort eilandjes zijn, allemaal in hun eigen stad. We wilden onderling kennis uitwisselen, want dit is nogal specialistisch werk. De andere reden is dat we de belangen van studenten beter willen behartigen.”

Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Woonbond, en de Landelijke Studentenvakbond.

“We werken samen met de Woonbond. Die is er voor alle huurders. En de LSVb is er voor iedereen die studeert. Wij zijn er specifiek voor alle studenten die woonruimte huren. Dat is net even een ander belang. De LSVb doet ook goed werk, maar dat spreekt elkaar niet tegen.”

Hoe kunnen jullie iets bereiken? Het heeft weinig zin om te staken.

“Nee, huurders kunnen niet staken, dat klopt. We moeten onze draai nog vinden. We zijn ons aan het oriënteren, we maken kennis met organisaties en partijen, maar uiteindelijk willen we invloed op het beleid. We willen aan tafel zitten.”

En wat is het doel?

“In sommige steden sta je drie jaar of zelfs langer op een wachtlijst. En de komende jaren gaan naar verwachting tienduizenden studenten extra op zoek naar woonruimte. We willen meer betaalbare en duurzame kamers voor studenten, een betere rechtsbescherming en een soepele overgang van student naar starter.”

In een column voor het blad van de Woonbond (namens BoKS, niet namens LOS) pleit Roovers ervoor om studenten op kamers ook huursubsidie te geven, net als huurders van zelfstandige woningen. Daarnaast zou het ‘puntensysteem’ op de schop moeten, zodat er voor woningcorporaties geen verschil in opbrengst is tussen studio’s en kamers.

Is dat ook het standpunt van LOS?

“Als vereniging moeten we onze inzet nog in overleg bepalen. We zijn net begonnen.”