Bekijk hier de nieuwste uitzending van EMTV Bron: youtu.be

In ieder geval deels fysiek colleges volgen op de campus, en liefst zo veel mogelijk. Dat is wat veel studenten en docenten willen. “Wij gaan de hoofdboodschap onder alle studenten, zowel Nederlands als Internationaal, verspreiden: kom naar Rotterdam!”, zegt Meijdam. “We zijn dat met kracht aan het pushen.”

Meijdam heeft al ideeën over hoe het fysieke onderwijs in de bachelors eruit kan zien. “We mikken erop dat er in elk geval twee vakken per week offline gegeven worden. Dat is ongeveer de helft van de vakken die studenten volgen. Vooral de mentorgroepen willen we graag weer naar de campus halen.Praktisch gezien is dat handig. Dat zijn voor ons relatief kleine groepen van ongeveer twintig studenten en dat valt te organiseren.” Maar vooral ook inhoudelijk gezien zijn de mentorgroepen van belang. “De eerstejaars studenten worden daarin wegwijs gemaakt. Zij leren van ouderejaars hoe het is om in Rotterdam te zijn. Zoiets leer je niet online.”

Plan A of Plan B?

Adri Meijdam
Adri Meijdam Beeld door: Ronald van den Heerik

Uitgaan van volledig fysiek onderwijs is nog te optimistisch, denkt Meijdam. “Een mix van online – offline colleges is al heel mooi. Dan knijp ik in ieder geval al in mijn handjes.” De EUR plant nu met Plan A: ‘ fysiek plannen alsof er geen anderhalve-metermaatregel van kracht is. Dan passen er 24 studenten in een zaaltje.” Voor het geval de anderhalve meterregel dan nog steeds geldt, is er een plan B. “Dan passen er nog maar zes studenten in zo’n zaaltje, en moeten studenten gaan rouleren.”

De persconferentie van afgelopen dinsdag bracht wat Meijdam betreft goed nieuws: geen overhaaste terugkeer naar campusonderwijs dit voorjaar. “Dat zou ten koste zijn gegaan van de zojuist gecreëerde studieplekken waaraan onder studenten nu juist zo’n behoefte is. Het najaar is ongewis, maar we hebben als beleid – zeker met het oog op de grote aantallen internationale studenten die de RSM heeft – dat we de studenten tijdig informeren, daarin volstrekt helder zijn, en er daarna niet meer aan gaan morrelen.”

Veel minder massale hoorcolleges

Afgelopen jaar heeft de opleiding veel nieuwe inzichten opgedaan. Volgend jaar zal daardoor het een en ander veranderen. Zo kijken Meijdam en zijn collega’s naar alternatieven voor grootschalige hoorcolleges. “We hebben altijd college gegeven aan grote massa’s studenten. We wisten al voor de crisis dat dat vaak niet goed werkt.  Zo vindt er nauwelijks interactie plaats tussen studenten en komt soms maar 20 procent van de studenten opdagen.

Het alternatief: “Goed gedoseerde blokken van pakweg twintig minuten met de kern van de boodschap en ruimte voor interactie op andere momenten.” Wel moet er ruimte zijn voor uitzonderingen. “Door een aantal docenten wordt er uitstekend hoorcollege gegeven en zij trekken offline heel veel studenten. Voor hen moet er een uitzondering komen.”

Online tentamens afschaffen

En wat mag volgend jaar nog meer wegblijven? “We willen allemaal dolgraag af van online tentamens. Die zijn bewerkelijk, fraudegevoelig en mogelijk ook niet altijd valide. We hebben op grote schaal gesloten boek- en meerkeuzetentamens vervangen door open-vraagtentamens en opdrachten, maar dat trokeen zware wissel op de organisatie en heeft goudgeld gekost.” In het nieuwe studiejaar moet de faculteit op zoek naar een nieuwe evenwicht, vindt Meijdam. “We moeten ons vanaf nu afvragen wanneer we kiezen voor efficiënte methodes (zoals meerkeuze, red.) en wanneer we gaan voor open vragen en uitgebreide opdrachten.”

‘De campus speelt een grote rol in het leven van onze studenten’

Of de plannen voor fysieke colleges volgend jaar door kunnen gaan is nog ongewis, het verloop van de pandemie laat zich slecht voorspellen. “Misschien vindt er nog steeds wel heel veel onderwijs online plaats.” Toch geldt de oproep om naar Rotterdam te komen dan nog steeds. “Daar zit echt een meerwaarde in. De studenten kunnen elkaar nu niet in levenden lijve ontmoeten. Onze vernieuwde campus speelt een veel grotere rol in het leven van onze studenten dan men zich realiseert. Zelfs als er geen onderwijs is, is dat de plaats waar je graag bent als student.”

emtv roos

Bekijk hier de vorige uitzending

EM TV: ‘Hopelijk zorgt D66 voor meer aandacht voor werkdruk op universiteiten’

Zowel onderzoeker Arnold Bakker als hr-adviseur Roos Schelvis zijn het eens: een…