“Vanuit verschillende kanten horen we verhalen dat studenten moeite hebben om toegang te krijgen tot de huisartsenzorg. Dat willen we goed in kaart brengen om te kijken of we iets kunnen betekenen”, zegt beleidsmedewerker Onderwijs & Studentzaken Carolien Hennekam. Daarom verspreidt de universiteit vanaf deze week een vragenlijst over huisartsenzorg.

Het onderzoek komt na zorgen van de Universiteitsraad over de huisartsenzorg en een onderzoek van Erasmus Magazine. Daaruit bleek dat internationale studenten het lastig vinden om een huisarts te vinden. Oorzaken zijn onder meer een ingewikkeld Nederlands zorgsysteem, verschillende administratieve hobbels om bij de huisarts terecht te komen en een tekort aan huisartsen in Rotterdam.

Vestigingsproblematiek

De universiteit richt zich in het onderzoek niet alleen op de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor internationale studenten, maar ook voor de Nederlandse studenten. “Wij krijgen signalen dat het vanwege de vestigingsproblematiek voor Rotterdamse huisartsen ook voor de Nederlandse studenten lastig kan zijn om een huisarts te vinden”, legt Hennekam uit.

In de vragenlijst, opgesteld in samenwerking met een deel van de Universiteitsraad, vraagt de universiteit onder meer of je een huisarts hebt en waar die gevestigd is, hoe vaak je die bezoekt en of je gebruik zou maken van een huisartsenspreekuur op de campus, indien beschikbaar. Ook wordt gevraagd of je verzekerd bent en welke rol de universiteit volgens de studenten zou moeten spelen in de huisartsenzorg.

huisarts huisartsentekort internationale studenten zorgstelsel – Rachel Sender

Lees meer

Afgewezen door twintig huisartsen en een dikke rekening van de spoedeisende hulp

Internationale studenten lopen (huisartsen)zorg mis. Studenten en de universiteit trekken…

Hennekam wil op basis van het onderzoek uitzoeken of de Erasmus Universiteit een rol zou kunnen spelen om de toegang tot huisartsen voor studenten te verbeteren. “De resultaten van het onderzoek kunnen ertoe leiden dat er gekeken wordt of er afspraken met huisartsen in Rotterdam gemaakt kunnen worden, specifiek voor studenten.” Ook voert de universiteit gesprekken met een platform dat online consulten aanbiedt.

Vul hier de enquête in.