Op de universiteit worden de coronamaatregelen erg serieus genomen, zo blijkt bij binnenkomst in het Erasmus Paviljoen. Gasten krijgen handgel en mondkapjes en een vaste plek in de zaal. Daar staat presentator Geert Maarse klaar om iedereen welkom te heten, samen met rector magnificus Rutger Engels en Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam.

Ronduit ruk

Het eerste blok van de avond staat in het teken van hoe studenten het afgelopen halfjaar ervaren hebben. “Het is vooral moeilijk dat je geen uitzicht hebt”, vertelt Daan van Regteren. Hij is aanwezig namens de Koepel Organisatie Rotterdamse Faculteitsverenigingen. “Je hebt geen idee waar je precies naartoe werkt of hoelang de crisis nog gaat duren. Vanuit het bestuur van mijn vereniging merk ik dat studenten hierdoor gedemotiveerd raken.”

“Het is nu ronduit ruk om te studeren”, beaamt Daphne van den Bongardt, pedagoog en socioloog bij de ESSB. “Het is een ongekende tijd, óók voor jongvolwassenen en studenten. Naast de beperkingen op het gebied van fysiek onderwijs, stage lopen en afstuderen, leidt het gebrek aan sociale interactie ook tot mentale gezondheidsklachten. Het risico op somberheid, angst en depressie neemt toe. Hoewel het technisch gezien mogelijk is om via Zoom contact te houden, is het toch niet hetzelfde als fysiek contact. Ik zie veel signalen van isolatie.”

Negatief neergezet

‘We kunnen niet al onze leden constant controleren. Wat we wél kunnen doen, is zelf kleinschalige en veilige evenementen organiseren.’

Pita Elhorst (RSC/RVSV)

In het tweede blok gaat het gesprek over de manier waarop studenten benaderd worden. Wat hebben studenten nodig vanuit de universiteit, de overheid en de gemeente? “Het is jammer dat studenten zo negatief worden neergezet in het nieuws”, vindt Pita Elhorst, de president van RSC/RVSV. “Veel studenten houden zich juist aan de maatregelen, in de hoop dat deze sneller versoepeld worden. Bovendien wordt ook de naam van de vereniging eraan gekoppeld als iets misgaat, bijvoorbeeld als leden van de vereniging een huisfeest organiseren. Dan moet je aan je leden uitleggen dat dat niet kan, want naar de buitenwereld willen we ook uitdragen dat we hier scherp op zijn. Maar we kunnen niet al onze leden constant controleren. Wat we wél kunnen doen, is zelf kleinschalige en veilige evenementen organiseren, zodat mensen dit minder snel thuis zullen doen.”

Societeit RSG coronaproof

Lees meer

‘Open studentensociëteit is beter dan huisfeesten’

Rotterdamse studentenverenigingen schikken zich zonder morren naar de nieuwe…

Naast het feit dat studenten in de media vaak de schuld krijgen van het toenemende aantal positieve coronatesten, voelen ze zich ook niet altijd gehoord door de gemeente en de overheid. “De Eurekaweekplannen en kennismakingstijd van de gezelligheidsverenigingen zijn niet doorgegaan,” vervolgt Pita. “Terwijl wij al een halfjaar bezig waren met de voorbereidingen om de week toch op een veilige manier te laten doorgaan, heeft niemand überhaupt naar ons plan gekeken. Dan voel je je wel achtergesteld.”

Hoogleraar Semiha Denktaş is lid van de wetenschappelijke adviesraad bij de Corona Gedragsunit van het RIVM. “Ik ben het ermee eens dat we moeten luisteren naar studenten, en dat we moeten oppassen voor polarisatie”, zegt ze. “We moeten proberen verder te kijken dan die paar vervelende incidenten die hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met studenten die zich wél aan de maatregelen willen houden. Welke barrières ervaren jullie om die maatregelen toe te passen in je dagelijks leven? Hoe kunnen we jullie helpen om dit makkelijker te maken?”

Anderhalve meter is dertien bier

studenten in coronatijd – erasmus paviljoen – prijsuitreiking beste corona-idee – Arie Kers
Wethouder Said Kasmi overhandigt de prijs. Beeld door: Arie Kers

In het derde blok wordt er daarom samen gezocht naar oplossingen. Eén punt dat duidelijk naar voren komt, is de behoefte aan alternatieven. Nu huisfeestjes en volle clubs not done zijn, hebben studenten behoefte aan een andere plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook geven de studenten in de zaal aan dat ze gebaat zijn bij duidelijke communicatie, waarbij de focus niet alleen moet liggen op alles wat niet meer kan, maar ook op wat er nog wél mogelijk is.

Ter afsluiting van de avond is er een prijsuitreiking voor het beste idee om te zorgen dat jongeren zich aan de maatregelen houden. Wethouder van Onderwijs Said Kasmi (D66) reikt de prijs uit aan het RSG en SSR, die beiden 5.000 euro ontvangen.

Het RSG heeft een uitgebreid plan opgesteld, van het opschalen van parken tot speciale persconferenties gericht op studenten. Het voorstel van SSR is gericht op het creëren van bewustwording, onder andere door het bezorgen van pakketten voor studentenhuizen – waarbij anderhalve meter wordt gemeten als dertien biertjes – en een escaperoom waar met blacklight wordt aangetoond hoe snel een virus zich kan verspreiden.