Philip van Moll
Philip van Moll

Tijdens de coronacrisis moest het onderwijs van de ene op de andere dag online. Tienduizenden colleges werden ineens digitaal aangeboden. Hoewel ik me voor kan stellen dat docenten en studenten ernaar snakken om elkaar weer te ontmoeten in de collegezaal, is het ook goed om stil te staan bij de grote voordelen van online onderwijs die door deze crisis duidelijk zijn geworden.

Iedereen kan tegenwoordig op elk moment van de dag series en video’s kijken. Waarom zou het dan niet ook mogelijk zijn om in de toekomst op elk moment van de dag je college terug te kunnen kijken? Colleges om 9 uur ’s ochtends kunnen prima een aantal uur later worden teruggekeken, colleges om 7 uur ‘s avonds kunnen ook de volgende dag worden bekeken zodat je kan sporten, dineren met je club of andere activiteiten niet hoeft over te slaan. Studeren en studentenleven kunnen zo nog beter ‘hand in hand’ gaan, het één hoeft het ander niet te beletten. Dus studeren wanneer het jou uitkomt, dat moet toch ook op de Erasmus Universiteit mogelijk zijn?

Herbruikbaar

Die flexibiliteit heeft ook voordelen voor het leerproces. Op mijn faculteit, de Erasmus School of Law, werden veel colleges al online aangeboden, maar dan alleen voor deeltijdstudenten. Voltijdstudenten probeerden regelmatig via de deeltijdstudenten toegang te krijgen tot die opgenomen colleges, zodat ze een gemist college toch konden volgen of het college nog eens terug konden kijken. Als iedereen toegang heeft tot online colleges kunnen studenten zelf kiezen uit alle leermiddelen en bepalen wat voor hun situatie het meest geschikt is. Je kunt zelf kiezen of je ’s ochtends om 9 uur naar college gaat, het opgenomen college nog eens online terugkijkt bij je lunch, of de voorgeschreven literatuur bestudeert, of misschien wel allemaal. Het volgen van onderwijs wordt zo voor studenten veel flexibeler, en is meer passend bij de huidige tijdsgeest.

Het kunnen terugkijken van colleges is niet alleen prettig voor studenten. Ook docenten hebben daar op langere termijn voordeel van. Voor lang niet alle vakken is het nodig om ieder jaar opnieuw het hoorcollege vorm te geven. Het voordeel van opgenomen colleges is dat ze herbruikbaar zijn. Denk daarbij aan inleidende wiskunde- of statistiekvakken. Vakken waar al jaren ongeveer dezelfde stof wordt behandeld kunnen prima opgenomen worden en een aantal jaren op rij online worden aangeboden. Tegelijkertijd kunnen studenten wel fysieke werkgroepen blijven volgen om aan de werkcollegedocent alle benodigde vragen te stellen en de fysieke interactie tussen student en docent te waarborgen. Deze omslag zal het eerste jaar een aanmerkelijke tijdsinvestering vergen, maar zichzelf in de daaropvolgende jaren zeker uitbetalen. Docenten krijgen hierdoor een enorme hoeveelheid uren vrij, en kunnen die besteden aan het verbeteren van andere vakken, wetenschappelijk onderzoek, werken aan projecten om ons onderwijs te innoveren, of het verlagen van de werkdruk.

Interactie

De beste opgenomen colleges zouden zelfs kunnen worden ingezet als Massive Open Online Courses (MOOCs). Met die onderwijsvorm, die ook voor iedereen buiten de universiteit toegankelijk is, kan de Erasmus Universiteit haar exposure naar toekomstige studenten vergroten en laten zien wat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs wij te bieden hebben. Die MOOCs worden doorgaans door studenten zeer goed beoordeeld. Tot slot kunnen studenten van andere faculteiten, eenvoudiger en op een laagdrempeligere manier kennis maken met andere studies, en mogelijk eerder een tweede studie volgen aan deze universiteit.

Dient het onderwijs dan enkel online te worden aangeboden? Nee, zeker niet. Naast dat veel docenten het prettiger vinden om fysiek les te geven dan tegen een camera te praten, is het ook voor een deel van de studenten fijner om fysiek een college bij te wonen. Bovendien valt het sociale aspect, de interactie tussen studenten onderling en tussen student en docent, niet te onderschatten.

Perfecte aanvulling

Online onderwijs is dus vooral de perfecte aanvulling op het universitair onderwijs van voor de coronacrisis, voor de studenten die thuis beter college kunnen volgen, of door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Dit maakt het volgen van onderwijs flexibeler voor studenten, zeker nu er door Covid-19 een gebrek is aan voldoende ruimte in collegezalen. Bovendien kunnen studenten hun studie over een langere periode ‘opknippen’ waarbij de toegang altijd open blijft om de colleges te bekijken, zodat je niet enkel je dag maar je hele studiejaar zelf kunt indelen.

Philip van Moll (23) doet een master Financial Economics en begint aan een master Indirecte Belastingen. Dit collegejaar is hij lid van de Universiteitsraad en de Faculteitsraad van de Erasmus School of Law.