130 studenten ondertekenden een brief, die aan het faculteitsbestuur is gezonden. Daarin vragen de studenten om meer flexibiliteit van de faculteit. Tweedejaars IBA-student Bianca Banica was al toegelaten om op uitwisseling naar Singapore te gaan, maar corona gooide roet in het eten. “De universiteit daar vindt het goed als ik volgend jaar kom, maar dan moet de RSM dat wel goedkeuren.” Een uitwisseling in de masterfase is nog wel mogelijk, maar volgens de briefschrijvers niet bij alle masters en niet iedereen gaat een master volgen.

Volgens Banica bieden andere faculteiten wel de mogelijkheid om komend collegejaar alsnog op uitwisseling te gaan en zijn de tweedejaars ook bij de RSM een uitzondering. “Eerstejaars en masterstudenten van de RSM mogen volgend jaar, maar wij niet.”

Compromissen

De studenten stellen een aantal compromissen voor om uitwisseling toch mogelijk te maken, bijvoorbeeld het later inhalen van colleges, het doen van online tentamens tijdens de uitwisseling, of door er geen studiepunten tegenover te zetten (wat zal leiden tot studievertraging).

De faculteit geeft binnenkort antwoord op de brief van de studenten.

students international party mexico spain jirka matousek

Lees meer

Buitenlandplannen van studenten en scholieren op losse schroeven

Sommige universiteiten verbieden zelfs hun studenten om op uitwisseling te gaan.