“Aan het einde van het tentamen heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Een groot deel van de studenten uploadde tegelijkertijd de antwoorden op de vragen van de tussentoets”, zegt de woordvoerder. Onder studenten leefde de angst dat de vragen niet goed opgeslagen waren, maar dat was uiteindelijk niet het geval. “Ze zijn correct opgeslagen.”

De studenten die extra tijd kregen voor hun tentamen, ondervonden vooral problemen omdat ze tijdelijk niets konden invullen in het online toetssysteem. Het gaat om ongeveer veertig studenten op een totaal van negenhonderd. “Om ervoor te zorgen dat studenten zo min mogelijk gedupeerd zijn, is in overleg met de examencommissie de mogelijkheid geboden om de tussentoets opnieuw te maken”, legt de woordvoerder uit.

Vertrouwen

Volgens de woordvoerder maakte daar ‘een behoorlijk deel van de studenten’ gebruik van. “Het hoogste cijfer van beide toetsen werd namelijk geregistreerd.” Bij de herkansing hebben zich geen problemen voorgedaan met de tentaminering, omdat de studenten in kleine groepen na elkaar het tussententamen maakten, zegt de woordvoerder. “Zo kon het systeem niet vastlopen.”

De leverancier van Sowiso onderzoekt het uploadprobleem. De ESE is verder tevreden over de software. “Het korte tijdsbestek waarin het onlineonderwijs en de online tentaminering opgezet moet worden, betekent dat niet alle systemen volledig getest kunnen worden. We benadrukken dat dit platform voor het vak accounting zeer goede mogelijkheden biedt voor onlineonderwijs en tentaminering”, aldus de woordvoerder.