Hoe zien de sociëteitsavonden eruit nu er maanden niet kon worden geborreld?

“Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 18:00 uur vandaag de deuren,” zei de toenmalige minister van Medische Zorg, Bruno Bruins op 15 maart. Na de persconferentie van de ministers Bruins en Arie Slob (ChristenUnie, Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 15 maart kwam óók voor alle verenigingen plotsklaps een einde aan hun normaal: de sociëteitsavonden. Toch min of meer waar het bij de meeste verenigingen om draait. “Dat was gek. Het grootste gedeelte van je bestaansrecht valt weg,” zegt preses Jelle Mooij van SSR-Rotterdam.

Al snel ontstonden online initiatieven. “Pubquizzen, bierproeverijen, karaokeavonden, filmavonden. Genoeg te doen. Het één is leuker dan het ander, maar je probeert er het beste van te maken. Je hebt toch behoefte aan contact met elkaar,” zegt RSG-preses Fleur Doolaard.

Maar ook dat ging vervelen naarmate de tijd vorderde. “Na een paar keer met je biertje achter de laptop zitten, heb je dat ook wel weer gezien”, zegt Mooij. Toen brak 1 juni aan. De verenigingen zijn met hun panden aangemerkt als horeca en vallen daarmee onder horecaregelingen. Ze mochten daarom per 1 juni waar mogelijk en met inachtneming van de regels open. RSG en SSR doen dat ook. “Wij verspreiden de leden over de dagen. Ieder dispuut krijgt een avond en dan zijn we in twee weken rond.” RSG werkt met een reserveringssysteem en heeft een terras waar ook dertig man op past.

‘Het is grappig om te zien hoe mensen zich gedurende de quarantainetijd steeds meer openstelden voor andere, serieuzere, zaken’

Tristan Gayral (Laurentius)

Skadi is langzaamaan weer begonnen met roeien, vertelt Wouter van Dam. “Sinds er weer beperkt gesport mag worden, roeien we met éénmansboten. Dat willen we gedurende de tijd uitbreiden en kijken of het mogelijk is om op termijn bijvoorbeeld te starten met meermansboten.” Fysiek borrelen zit er bij Skadi voorlopig nog niet in.

Waar slijten de leden hun tijd nu mee?

Als de sociëteit lang geen optie was, wat doen de leden dan wél nu de enige activiteit in hun leven studeren is geworden? Wat naar voren komt uit alle gesprekken met de verschillende verenigingen: ze zijn ‘serieuzer’. Meerdere bestuursleden zeggen dat de vereniging in coronatijd ‘iets terug wilde doen voor de stad’. Laurentius en RSC/RVSV hebben bijvoorbeeld hun eigen stichting. In quarantainetijd is de tijd die ze daarin steken méér, zegt Tristan Gayral van Laurentius.

Dat uit zich in kaartenacties, guerillamarkten, voedselpakketten, huiswerkbegeleiding, oppasacties-op-anderhalve-meter-afstand en ga zo maar door. “De druk op gezinnen neemt toe, daar wilden we in bijstaan”, zegt Laureen Goedbloed (NSR).  Gayral: “Het is grappig om te zien hoe mensen zich gedurende de quarantaine-tijd steeds meer openstelden voor andere, serieuzere, zaken. Op Bevrijdingsdag hebben we vanuit de vereniging 5000 tompoucen in de buurt bezorgd, dat is super tof. Ik hoop van harte dat dit een blijvende verandering is.”

Goedbloed ziet dat de leden bij haar vereniging op een bepaalde manier dichter bij elkaar gekomen zijn. “Als christelijke vereniging gaat ons inhoudelijke deel met name over God. Maar de levens van leden zaten zo overvol, ze gingen van hot naar her en van afspraak naar afspraak dus dat schoot er nog weleens bij in. Door Covid-19 hebben ze meer verdieping gevonden door vaker met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen en God.”

Societeit RSG coronaproof
Borrelen op de sociëteit van RSG op anderhalve meter afstand. Beeld door: Feba Sukmana

In hoeverre heeft de crisis financiële consequenties voor de verenigingen?

Sluiting van de sociëteit betekent ook dat de verenigingen veel inkomsten misliepen. Guido van Winden van RSC/RVSV: “Normaal gesproken staan rond deze tijd van het jaar drie keer per week zo’n 500 man bij ons in het pand. Dus dat is financieel wel een aderlating.” SSR: “Je barleven en je baromzet vallen volledig weg, net als iedere andere onderneming kampen we met omzetverlies.”

In acute nood zijn de verenigingen nog niet, zeggen ze. RSG en Laurentius bijvoorbeeld hebben hun pand in bezit, om doorlopende huurkosten hoeven zij zich geen zorgen te maken. En de reserves zijn groot genoeg.  Zaak is wel om volgend jaar genoeg nieuwe leden te werven en zo inkomsten te houden. “Dat is goed voor de continuïteit van de vereniging. De mensen die komend jaar lid worden, zitten over drie jaar in het bestuur en in de commissies”, aldus Gayral van Laurentius.

Wat gaan de verenigingen doen tijdens de Eurekaweek, vanwege de werving van nieuwe leden en feesten een van de hoogtepunten van het jaar?

Om die nieuwe leden te werven, is de Eurekaweek voor de meeste verenigingen van levensbelang. De week waarin alle eerstejaars studenten bij de verenigingen langs kunnen om te proeven hoe het verenigingsleven is. Op dit moment ligt er vanuit de Eurekaweekcommissie van de universiteit een plan op tafel voor een blended (mix van on- en offline) Eurekaweek. Hoe die invulling concreet gaat zijn, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19.

De verenigingen zelf hebben ook al plannen hoe ze de week zouden kunnen invullen. Van Winden (RSC): “We zullen ook veel digitaal informeren. Bijvoorbeeld met de lancering van een nieuwe website, online marketing via Instagram en het maken van podcasts.” Ook Laurentius heeft plannen voor een podcast en een livestream van een DJ in de sociëteit. “We gaan kijken wat de huizen nog kunnen doen, of er een manier is om groepjes langs te laten komen.”

‘De ontgroening is nodig om kennis op te bouwen over de vereniging en ter integratie’

Jelle Mooij (SSR)

NSR overweegt om Eurekaweeklopers die geïnteresseerd zijn in de vereniging, in verenigingshuizen te laten logeren. “Dan kunnen ze op die manier iets proeven van de vereniging. Veel van de activiteiten die de vereniging nu nog wel heeft zijn in kleine groepjes, de logees kunnen daarbij dan meekijken.”

Studenten die geïnteresseerd zijn in roeien kunnen nu al online contact opnemen met leden van de vereniging, vertelt Van Dam (Skadi).  “We kijken er naar uit om ook aanstaande eerstejaars te kunnen verwelkomen op de vereniging, daar proef je de sfeer het best en kunnen we het roeien laten zien. Ik hoop dat de universiteit en de gemeente daarin blijven meedenken en flexibel kunnen zijn.”

Gaat de ontgroening nog wel door? Zo ja: hoe?

Ja. Het is onmisbaar, zo vinden de verenigingen. “Je wil een zo hecht mogelijke groep actieve leden krijgen die zich zo lang mogelijk inzet voor een vereniging en die op een goede plek terechtkomt. Dat moet in korte tijd en daar is een ontgroening heel handig bij, dus wij laten het doorgaan en kijken hoe we daar coronaproof invulling aan kunnen geven. Dat is ook afhankelijk van wat de status is van de lockdown op het moment van de ontgroeningen,” zegt Gayral (Laurentius).

Ook voor SSR zijn de ontgroeningen belangrijk. “Het is nodig om kennis op te bouwen over de vereniging en ter integratie. Je moet toch enige achtergrond krijgen over de vereniging waar je lid van wil worden. De ontgroening zal dit jaar dus vooral daar om draaien.” NSR is van plan om hun normaal gesproken één week durende ontgroening op te splitsen in tweeën, net als de groep aspirant-leden, en extra slaaptenten neer te zetten op de ontgroeningslocatie waardoor het gemakkelijker is om zich aan de regels te houden.

Hoe de ontgroening zal gaan? Over de inhoud van de kennismakingstijden en ontgroeningen blijven de verenigingen vaag en terughoudend. Dát blijft in ieder geval hetzelfde: voor de aspirant-leden moet het verloop van de ontgroening een verrassing zijn, voor de buitenwereld een mysterie.

RSG Kaartenactie verzorgingstehuis

Lees meer

Studentenvereniging RSG bezorgt 200 kaarten in verzorgingstehuis

De studentenvereniging wilde de ouderen in isolatie een hart onder de riem steken.