De storing deed zich voor aan het begin van het tentamen. Eenmaal ingelogd konden de studenten de vragen op het scherm niet zien, terwijl de timer doortikte. Pas na een half uur was het probleem opgelost. Aanvankelijk kregen de studenten negentig minuten de tijd om veertig multiplechoicevragen en een open vraag te beantwoorden. “Maar doordat er al veel tijd was verstreken voordat wij werkelijk konden beginnen, raakten we in paniek en moesten we de vragen haastig beantwoorden”, vertelt eerstejaars Seha Guzel.

Extra tijd

Na ongeveer een uur ontvingen de studenten, middenin het tentamen, een e-mail dat ze een half uur extra kregen om de verloren tijd te compenseren. Drie kwartier later kregen ze wéér een half uur extra. “Maar ja, toen de tijd werd bijgevuld, was ik al bij vraag dertig”, zegt Guzel. Teruggaan naar de vragen die hij eerder had beantwoord was niet mogelijk. “Dus die twee keer extra tijd had jammer genoeg weinig zin.”

Compensatie

Volgens de studenten was het examen door de storing extra stressvol en chaotisch. “Het haalt je uit je concentratie, want je moet je ineens haasten en tegelijkertijd overal op letten, bijvoorbeeld of je geen mededeling had gemist in je mailbox”, vertelt student Guzel.

De gedupeerde studenten vragen de ESL om compensatie. “Sommigen willen bijvoorbeeld het tentamen opnieuw doen, anderen een extra punt”, zegt Guzel. Ook hij wil graag een extra punt krijgen. “Het tentamen opnieuw doen lijkt me lastig. Tot de zomervakantie heb ik al twee tentamens en een herkansing gepland staan.” Zijn verzoek heeft hij bij de examencommissie ingediend. “De commissie belooft mij te informeren als ze een oplossing hebben gevonden.”

Overbelast

De Erasmus School of Law onderzoekt momenteel nog de oorzaak van de storing. “Het ziet er naar uit dat de storing is veroorzaakt door overbelaste servers, in combinatie met het grote aantal studenten dat dit online tentamen heeft afgelegd”, aldus een woordvoerder van de rechtenfaculteit.

Volgens de faculteit had maar een deel van de studenten last van de storing. De extra tijd die werd gegeven, was bedoeld om de studenten de gelegenheid te geven het tentamen volledig af te ronden. Toch heeft een tiental van de ruim 700 deelnemende studenten de open vraag niet kunnen maken.

Geen vertraging

“De ESL betreurt het zeer dat de storing is opgetreden en dat een deel van de studenten daar hinder van hebben ondervonden”, aldus een woordvoerder. De faculteit zoekt momenteel naar een passende oplossing voor de gedupeerde studenten. “We moeten eerst het onderzoek en de resultaten van het tentamen afwachten.”

Volgens de faculteit zal de storing voor de meeste studenten geen studievertraging opleveren. De woordvoerder benadrukt dat de faculteit de mogelijke studievertraging voor rechtenstudenten tot een minimum probeert te beperken. “Zo zijn wij direct na het uitbreken van de coronacrisis overgeschakeld op online toetsing en onderwijs en dat is over het algemeen goed verlopen.”

ESL – Erasmus School of Law

Lees meer

Foutje: tentamen Strafrecht op laatste moment afgelast

Maandagavond werd het tentamen Formeel Strafrecht van de Erasmus School of Law veertig…