Voor het deeltentamen hadden de studenten maandagavond vier uitspraken van de Hoge Raad moeten becommentariëren. Maar afgelopen vrijdagmiddag kregen de tweedejaars een pushmelding van Canvas dat de titels van de uitspraken, inclusief de namen en een unieke code, op het platform stonden. “Op die manier kon je via Google achterhalen welke arresten van de Hoge Raad je maandag moest becommentariëren”, legt een student uit. Daardoor zouden de studenten het hele weekend de tijd hebben om alvast een commentaar te schrijven.

Niet duidelijk

De dagen na het incident heeft de faculteit niets gecommuniceerd met de studenten. Pas veertig minuten voor aanvang van het deeltentamen kregen de studenten te horen dat het tentamen werd afgelast. “Aan de ene kant is het begrijpelijk”, zegt een student. “Maar aan de andere kant is het frustrerend dat het niet doorging, niet door het coronavirus, maar notabene door een menselijke fout.”

‘Geen vertraging’

De fout werd pas in de loop van maandagmiddag ontdekt, laat de faculteit weten. Door de gepubliceerde informatie kunnen de docenten niet controleren of het tentamen eerlijk is afgelegd. Studenten vrezen dat de annulering studievertraging veroorzaakt, maar de faculteit benadrukt dat dat niet het geval is.

Het onderwijsbestuur van de ESL laat in een reactie weten dat het deeltentamen 30 procent uitmaakt van het gehele tentamencijfer. De bestuurders zijn aan het uitzoeken of het mogelijk is om het gehele tentamen op één dag in juni te laten plaatsvinden. Dinsdagmiddag vindt een overleg plaats met een vertegenwoordiger van de gedupeerde studenten om de precieze uitwerking te bespreken. Uiterlijk morgen krijgen de studenten uitsluitsel.