Door de pandemie zijn veel promovendi niet in staat om hun onderzoek voort te zetten, signaleren de initiatiefnemers. Veel vormen van dataverzameling kunnen niet doorgaan en zijn niet zomaar om te zetten in een alternatieve manier om aan onderzoeksdata te komen. Daarnaast is de onderwijslast voor hen toegenomen, aangezien al het onderwijs de afgelopen maanden plotseling online moest. Ook verwijzen ze naar een recente enquête van de universiteit, waaruit blijkt dat promovendi significant meer last hebben van eenzaamheid, zorgen en angst dan andere universiteitsmedewerkers.

Serieuze problemen

“Een aantal promovendi kampt met serieuze problemen rond dataverzameling”, licht Rick Everts toe. Hij is een van de initiatiefnemers van de brief en promovendus aan de ESHCC. “Ik heb bijvoorbeeld collega’s die deze zomer data zouden verzamelen op festivals. Die gaan allemaal niet door. Als je op dezelfde manier data wil verzamelen ben je een jaar verder. Voor andere promovendi geldt dat ze heel veel tijd hebben gestoken in het digitaliseren van het onderwijs.”

De ondertekenaars van de brief stellen een paar eisen: extra tijd in de vorm van contractverlengingen, waar nodig extra financiering en flexibele omgang met de studiepunten die ze nog moeten halen. “We vinden het vooral belangrijk dat promovendi die hinder ondervinden van de crisis contractverlenging krijgen. Soms is er ook extra financiering nodig voor andere vormen van dataverzameling. En als promovendi volgen we ook onderwijs. Die vakken zijn grotendeels geannuleerd of uitgesteld. Het zou veel schelen als er flexibel omgegaan wordt met promovendi die nog niet alle benodigde studiepunten hebben.”

Verlagen van de kwaliteitseisen voor een proefschrift is lastig, denkt Everts. “Promoveren is toch je visitekaartje om de academie in te komen.” Hij is bang dat toekomstige werkgevers geen rekening houden met de omstandigheden. “Als je met slechtere data of een hoofdstuk minder promoveert, kan dat gevolgen hebben.”

Geen panklare oplossingen

De auteurs van de brief begrijpen dat er niet direct panklare oplossingen zijn, zegt Everts. “Neem mijn project bijvoorbeeld. Dat is gefinancierd door de NWO. Ik snap heus wel dat die niet direct geld heeft klaarliggen om iedereen die vertraging oploopt te compenseren.” Zelf heeft hij zeker een maand vertraging, door extra onderwijstaken en problemen met kinderopvang. “Dat is waarschijnlijk wel weer in te halen, maar het kost veel energie.”

“We weten ook dat de universiteit nadenkt over oplossingen voor promovendi, maar die zijn er vooralsnog niet. We zouden graag het gesprek aangaan. Daarom vonden we het belangrijk om toch ons standpunt over te brengen aan de universiteit.”

Het College van Bestuur is vrijdag om een reactie op de brief gevraagd, maar EM heeft die nog niet ontvangen.

Het Promovendi Netwerk Nederland riep eind maart ook op om coulant te zijn voor promovendi.

Update 4 juni: Het College van Bestuur heeft donderdag aan EM laten weten informeel in gesprek te gaan met een delegatie van de promovendi. Dat gesprek zal donderdag 11 juni plaatsvinden.

coronavirus verlaten campus lege zaal corona

Lees de brief van de promovendi

Open brief van promovendi over de coronacrisis

Ruim 90 promovendi spreken in een open brief hun ongenoegen en zorg uit over de gevolgen…