Ook al doen opleidingen hun uiterste best, voor sommige studenten heeft de coronacrisis toch vervelende gevolgen. Ze lopen studievertraging op, bijvoorbeeld doordat stages en practica niet doorgaan.

Daar moet een landelijke regeling voor komen, vinden regeringspartijen en oppositiepartijen. Want de steunfondsen van de universiteiten en hogescholen stellen nu vreemde voorwaarden. En misschien moeten de instellingen ook meer geld krijgen om getroffen studenten te kunnen helpen.

Onbekend fonds

De zogeheten ‘profileringsfondsen’ waar studenten steun kunnen aanvragen, zijn behoorlijk onbekend. Gezien de voorwaarden, die per universiteit en hogeschool verschillen, is het bovendien de vraag of studenten ook echt steun krijgen als ze daar geld aanvragen. Studenten vissen soms achter het net als ze niet snel genoeg zijn of al een ander diploma op zak hebben.

Minister Van Engelshoven geeft voorlopig geen krimp en biedt studenten alleen de mogelijkheid om extra te lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs als ze in de financiële problemen komen. Maar de politieke druk loopt op.

Het CDA wil altijd al ‘meer uniforme regels’ voor de profileringsfondsen, zegt Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Het ging hem in het verleden vooral om studenten die bijvoorbeeld een studentenvereniging besturen: bij de ene hogeschool of universiteit krijgen zulke studenten meer steun dan bij de andere.

Duidelijkheid

Maar in tijden van corona liggen de verschillen “onder een vergrootglas”, zegt hij. “Het is altijd handiger om eenduidige afspraken met elkaar te maken. Je moet duidelijkheid bieden aan alle studenten onder welke voorwaarden ze er gebruik van kunnen maken.”

Ook Kamerlid Jan Paternotte van D66 wil dat er iets gebeurt. Hij noemt het van belang om het ‘strakker te gaan trekken’, zodat studenten ‘beter weten waar ze op kunnen rekenen’. Studenten die ‘overduidelijk buiten hun schuld’ vertraging oplopen mag niet de deur worden gewezen.

Paternotte: “Het is logisch dat er in deze tijd een groter beroep op het fonds wordt gedaan. En het is ook logisch om te kijken of er niet eenmalig extra geld naar de hogescholen en universiteiten moet voor het profileringsfonds.”

Tegemoetkoming

De oppositiepartijen zijn het ermee eens. “Ja, er moet absoluut iets landelijks geregeld worden”, zegt Frank Futselaar van de Socialistische Partij. “Het is niet fair dit aan instellingen over te laten, niet voor instellingen en niet voor studenten.”

Hij denkt aan een collegegeldverlaging ‘of een andere vorm van tegemoetkoming’. Het kabinet moet vertraagde studenten volgens de SP tegemoetkomen, ook omdat heel veel inkomsten uit bijbaantjes zijn weggevallen. “Het probleem simpelweg afdoen met ‘ze kunnen meer lenen’ is echt veel te beperkt.”

Lisa Westerveld van GroenLinks stelde al Kamervragen over de tegemoetkoming aan studenten. Het kabinet ‘maakt zich er te gemakkelijk vanaf’ door te stellen dat studenten maar meer moeten gaan lenen, vindt zij. Westerveld wil een compensatieregeling voor studenten, ‘waarbij de rekening niet bij de instellingen komt te liggen, maar betaald wordt door het kabinet’.