De Universiteitsraad hield half maart een enquête onder bijna duizend studenten. Daaruit bleek dat 19 procent van hen een slechte internetverbinding heeft en 18 procent niet over een webcam beschikt. “Voor hen is het moeilijk om onderwijs te volgen of thuis tentamens te maken”, zei Assou dinsdagochtend in Erasmus TV. Hij was verrast dat zoveel studenten niet over goede faciliteiten beschikken. “We moeten ons realiseren dat we deze studenten moeten helpen. Ik denk dat het nu nog erger is, nu iedereen vanwege de lockdown aan het videobellen is.”

Financiële steun

Het Erasmus Trustfonds helpt studenten die niet beschikken over voldoende faciliteiten om online onderwijs te volgen en niet de middelen hebben om dat op te lossen. Zij kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning als ze bijvoorbeeld geen goede laptop hebben of een matige internetverbinding. Margot Bleeker, directeur van het Trustfonds, legde in Erasmus TV uit dat studenten een aanvraag kunnen indienen bij de studentendecanen. Bij die aanvraag moeten studenten – met een begroting, een toelichting en een korte motivatiebrief – aantonen dat ze financiële ondersteuning nodig hebben.

Toch denkt Assou dat financiële ondersteuning niet voldoende is. “Online tentamens  zijn ook een issue. Meer dan 23 procent van de studenten komt uit een gezin met een laag inkomen. Ik kan me voorstellen dat zij moeite hebben om zich te concentreren op hun studie. Ik ben bang dat online onderwijs zal zorgen voor een grotere kloof tussen de fortunate en de unfortunate.”

Bron: youtu.be

Creatieve oplossingen

Hij begrijpt dat online onderwijs en tentamens de beste manier zijn om studies momenteel voort te zetten. “Maar we moeten kijken naar oplossingen die voor iedereen werken. Denk bijvoorbeeld aan extra herkansingsmogelijkheden of andere manieren van beoordelen.”

Rector magnificus Rutger Engels erkende de problemen in Erasmus TV, maar benadrukte dat de situatie ingewikkeld is. “Het is problematisch dat we onze faciliteiten niet kunnen gebruiken, dat we de bibliotheek niet kunnen openstellen. Ik denk graag mee over creatieve oplossingen.”