Het voorstel is om studenten achteraf de mogelijkheid te geven om te kiezen. Als het cijfer goed is voor hun gemiddelde kunnen ze het laten staan. Maar als het een cum laude of toelating tot een master in de weg zou kunnen staan, kunnen ze het omzetten in pass of fail. Ze krijgen dan bij een voldoende gewoon het aantal studiepunten wat voor het vak staat, maar de beoordeling telt niet mee voor hun gemiddelde.

Studenten niet de dupe

Raadsleden Klasen (Erasmus MC) en Assou (RSM) en wil zo voorkomen dat de coronacrisis nadelige gevolgen heeft voor studenten. “Studenten hebben veel stress en spanning door deze situatie. Daarnaast is iemand die goed is in normale colleges en tentamens, niet per se ook goed in online colleges en tentamens. Ik heb heel veel lof voor de docenten die nu keihard aan het werk zijn om online colleges in te richten en nieuwe technische vaardigheden te leren, maar ze zijn daar natuurlijk nog niet allemaal erg ervaren in. Daar mogen studenten niet de dupe van worden”, licht Klasen toe.

De geneeskundestudent denkt dat het plan vooral studenten kan helpen die graag cum laude willen afstuderen, willen beginnen aan de honours academy of een master bij bijvoorbeeld de RSM willen volgen, waarbij je een 7 of hoger moet staan. “Ook kunnen studenten zich dan gewoon richten op het halen van het tentamen, zonder zich druk te maken over hoe hoog het cijfer wordt. In bredere zin hopen we dat de universiteit barmhartig zal zijn en bijvoorbeeld extra herkansingen biedt.”

De petitie van de twee studenten is op moment van schrijven 242 keer ondertekend. De universiteit laat weten na te denken over allerlei maatregelen, waaronder dit plan maar ook over het uitstel voor studenten die hun bindend studieadvies niet halen.

corona situation room MSC

Lees meer

Criminologie-college online: ‘Hallo horen jullie mij?!’

Bericht vanaf een nagenoeg lege campus: alle colleges worden sinds de uitbraak van corona…

Lees 3 reacties