Universiteiten en hogescholen hebben inmiddels alle werkgroepen, colleges en spreekuren stopgezet. Studenten hoeven niet meer naar de campus te komen. Docenten verzorgen alleen afstandsonderwijs.

Maar wetenschappelijk onderzoek is iets anders, blijkt uit de brief die de ministers van Onderwijs zojuist hebben verstuurd. “De gebouwen zullen niet worden gesloten”, verzekeren ze.

De afweging staat er niet bij. Voor wetenschappers gelden uiteraard dezelfde richtlijnen als voor de rest van Nederland: regelmatig handen wassen, zo mogelijk thuiswerken enzovoorts. Maar als het niet anders kan, mogen ze dus naar de campus komen.

Online

Het kabinet verwacht van hogescholen en universiteiten dat zij studenten in de gelegenheid stellen om onderwijsactiviteiten op een later moment’ of op alternatieve wijze’ te volgen, ‘bijvoorbeeld door colleges online te geven’.

Mochten de onderwijsinstellingen tegen ‘knellende wet- en regelgeving’ aanlopen, dan willen de ministers helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Ook voor studiekiezers moeten de instellingen zich inspannen. Als aspirant-studenten niet aan een selectiedag of een studiekeuzecheck kunnen deelnemen, dan moet de universiteit of hogeschool er iets op verzinnen.

Deadline

In principe zouden studiekiezers vóór 15 april moeten horen of ze zijn toegelaten. De ministers weten nog niet hoeveel opleidingen met die deadline in de problemen komen. “Wij houden hierover nauw contact met de onderwijskoepels.”

“De zullen niemand aan het onmogelijke houden, we ondersteunen scholen zo goed mogelijk”, schrijven ministers Van Engelshoven en Slob.