Eind juni trok het College van Bestuur (CvB) een eerder reorganisatieplan tussen de ESHCC en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) al in. Deze fusie was het advies van voormalig interim-decaan Dymph van den Boom. Haar opvolger kwam na de zomer toch weer met fusieplannen, en ook Frank van der Duijn Schouten zag het meeste heil in fuseren met ESSB. Samengaan met wijsbegeerte noemde hij als een andere mogelijkheid.

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Onderdeel van de Special

Onrust bij de ESHCC

2019 was – en dit is voorzichtig gezegd – een bewogen jaar voor de Erasmus School of…

‘Het stand alone scenario’

Het ‘stand alone scenario’, zoals het CvB het noemt, komt voort uit gesprekken met de betrokken decanen. “Gelet op de drie ontvangen adviezen concludeert het CvB dat een gedeeltelijke of volledige fusie van ESHCC met ESSB of ESPhil niet de volle steun van de faculteiten krijgt”, laat het CvB weten. Wel wordt gehoopt dat de verschillende afdelingen meer met elkaar zullen samenwerken, maar een organisatorische fusie zou daar ‘op dit moment’ niet aan bijdragen.

Het CvB laat weten positieve ontwikkelingen te zien binnen de ESHCC. Als voorbeelden worden onder meer gegeven: ‘de noodzakelijke verbeteringen in de interne administratie, governance en leiderschap van ESHCC’ en de groei in het aantal studenten.

onderzoek loep computer detective hoffmann emailgate -unsplash

Onderdeel van de Special

Plagiaataffaire en rechercheonderzoek bij de ESHCC

De fusieplannen tussen de ESHCC en de ESSB waren al omstreden. Maar kort nadat…

Onrustig jaar

“We zijn ons ervan bewust dat 2019 een tumultueus jaar is geweest voor alle betrokkenen en vooral voor de ESHCC-gemeenschap”, laat het CvB weten. “Met het besluit om het ‘stand-alone’ scenario voor ESHCC op te volgen, inclusief het zoeken naar een nieuwe decaan, hopen we duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen.”

Een onrustig jaar was het zeker voor ESHCC. Driekwart van de medewerkers ondertekende een brief tegen een fusie, twaalf stafleden van Geschiedenis zeiden het vertrouwen op in de afdelingshoofden van de faculteit en decaan Van den Boom werd in NRC beschuldigd van plagiaat. Na de zomer werd de faculteit opgeschrikt door de mededeling dat een forensisch onderzoeksbureau mailboxen van medewerkers had onderzocht. Het CvB had ‘signalen gekregen’ dat medewerkers van de ESHCC de bron zouden zijn van de plagiaatbeschuldigingen aan het adres van de voormalig decaan. Uit het onderzoek kwam niets naar voren en na een ander onderzoek kwam de uitspraak dat Van den Boom ‘slordig’ geweest was, maar dat ze geen plagiaat gepleegd had.

Lees één reactie