Duflo, hoogleraar Economie aan het Massachusetts Insitute of Technology, ontvangt namelijk een eredoctoraat namens de Erasmus School of Economics. Een eredoctoraat wordt uitgereikt aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap.

Aanpak wereldwijde armoede

Samen met Abhijit Banerjee en Michael Kremer ontving Duflo de Nobelprijs vanwege hun aanpak van het verlichten van wereldwijde armoede. Het drietal heeft het grote armoedeprobleem opgedeeld in kleinere vragen, die vervolgens met experimenten in de praktijk onderzocht kunnen worden. Met resultaat: zo’n vijf miljoen Indiase kinderen profiteren van effectief extra onderwijs op scholen, aldus de jury.

Duflo is niet de enige die tijdens de dies natalis een eredoctoraat ontvangt. Dani Rodrik, hoogleraar aan Harvard University, onderzoekt werkgelegenheid en economische groei, zowel in ontwikkelingslanden als in landen met hoog ontwikkelde economieën. Hij zal namens het International Institute of Social Studies een eredoctoraat ontvangen.

Jan Tinbergen

De diesviering staat dit jaar in het teken van Jan Tinbergen. De grondlegger van de econometrie en het Centraal Planbureau was in de vorige eeuw hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en ontving in 1969 de allereerste ‘Nobelprijs’ voor de Economie.