Interim-decaan Frank van der Duijn Schouten, de opvolger van de plotseling vertrokken Dymph van den Boom, heeft de zomer besteed aan een toekomstplan voor de universiteit. Daarin kwam hij tot vier mogelijke scenario’s: fuseren met de ESSB, fuseren met de ESPhil, onafhankelijk blijven of de hele faculteit ontmantelen.

Die scenario’s lichtte hij dinsdagochtend toe tijdens een goed bezochte faculteisraadsvergadering in het Theilgebouw. Onafhankelijk blijven is volgens hem een te groot risico voor de toekomst van de faculteit, niet vanwege de financiële situatie, zoals Van den Boom vreesde, want die blijkt ineens prima, maar omdat het volgens Van der Duijn Schouten ontbreekt aan een modern bestuursmodel en voldoende leiderschap binnen de faculteit. “Daar ben ik heel kritisch over”, zei de decaan in de vergadering. De hele faculteit ontmantelen en de ESHCC-wetenschappers wegstoppen in de uithoeken van de overige zes faculteiten, zou de geesteswetenschappen ook geen goed doen. De geesteswetenschappen vormen juist een van de pijlers in de nieuwe strategische plannen van de universiteit, benadrukte de decaan.

Twee opties over

Blijven dus over: de opties om te fuseren met de ESSB en de ESPhil. Volgens Van der Duijn Schouten is het geen uitgemaakte zaak dat de drie afdelingen (Geschiedenis, Kunst- en Cultuurwetenschappen en Communicatie) fuseren met dezelfde faculteit. Het kan ook zijn dat er twee naar de ene faculteit gaan en één naar de andere, of andersom. “Dat maakt dat er nog 2 tot de macht 3 mogelijkheden zijn”, hield de decaan met een wiskundeachtergrond zijn alfa-publiek voor.

Het College van Bestuur volgt de decaan in zijn conclusies en aanbevelingen. Er zal nu een commissie gevormd worden die moet onderzoeken wat de beste keuze voor elke afdeling binnen de ESHCC is. Die commissie zal uiterlijk in december met conclusies komen. Ook wil Van der Duijn Schouten het bestuursmodel hervormen. Dat moet in september 2020 afgerond zijn.

De faculteitsraad had pas een half uur voor aanvang van de vergadering de plannen ontvangen en onthield zich dus nog van een oordeel. Wel werden er enkele kritische vragen gesteld over de financiële gevolgen van fuseren met Wijsbegeerte. Dit was voor de vorige interim-decaan een van de belangrijkste redenen om een fusie met die faculteit af te raden.

vlag-ESHCC

Lees meer

Fusie ESHCC-ESSB van de baan

Na een wekenlange periode van discussies, open brieven en negatieve adviezen is het idee…

Lees één reactie