Wo-studenten zoeken vaker een plekje voor zichzelf, omdat zij gemiddeld ouder zijn en omdat de afstand van het ouderlijk huis tot de universiteit gemiddeld groter is dan tot de hogeschool.

Pushfactor

Ook de thuissituatie speelt mee. Wo-studenten met gescheiden ouders wonen het vaakst op zichzelf, blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie in het tijdschrift Demos van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (zie figuur 1). “Jongvolwassenen uit niet-intacte gezinnen hebben mogelijk sterkere drijfveren om uit huis te gaan”, aldus de onderzoekers. Zo is de ouder-kindrelatie in deze gezinnen minder sterk en is er vaker ruzie. De aanwezigheid van een stiefouder is een belangrijke ‘pushfactor’ om te vertrekken.

uitwonend of thuiswonend tov gezinssituatie
Figuur 1: Het percentage hbo- en wo-studenten dat uit huis is gegaan binnen 16 maanden na de start van de studie, naar gezinssituatie, 2007-2017 Beeld door: Bron: CBS

Hoe complexer de samenstelling van het gezin, des te groter de kans dat studenten op zichzelf gaan wonen. Hebben beide ouders een nieuwe partner, dan gaat 33 procent van de vrouwelijke hbo-studenten uit huis en 22 procent van de mannelijke hbo-studenten. Bij intacte gezinnen is dat respectievelijk 25 en 15 procent. Onder wo-studenten is dit aandeel bij gebroken gezinnen 70 procent (vrouwen) en 59 procent (mannen) tegen respectievelijk 62 procent en 52 procent bij intacte gezinnen (zie figuur 2).

Gegevens mogelijk incompleet

wostudenten uit huis
Figuur 2: Het percentage wo-studenten dat uit huis is gegaan binnen 16 maanden na de start van de studie, naar de gezinsstructuur, in de periode 2007-2017 Beeld door: Bron: CBS

De onderzoekers baseren hun conclusies op gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek en de Basisregistratie Personen. De vraag blijft of die gegevens compleet zijn, aangezien de drijfveer voor studenten om hun adreswijziging door te geven is afgenomen sinds het verdwijnen van de basisbeurs. Waar ze voorheen extra geld kregen als ze konden aantonen dat ze niet meer thuis woonden, is die motivatie nu verdwenen.

“Dat zou kunnen, dat weten we op basis van deze gegevens niet”, reageert UvA-onderzoekster Lonneke van den Berg desgevraagd. “Maar ik verwacht dat dat voor de conclusies van dit onderzoek niet veel uitmaakt.”

woningnood-special-september-2017-unit-201 kamernoodcropped

Onderdeel van de Special

Woningnood

De woningnood voor Rotterdamse studenten lijkt groter dan ooit. Lees hier alles over het…