Het winnende project was een initiatief van psychologiestudenten Helena Scharnowski, Liv Ziegfeld en Sissy Jin en betrof de aanhoudende huisvestingsproblemen in Rotterdam. Het project richtte zich met name op de huisvesting van internationale studenten. Het team haalde inspiratie uit hun eigen problemen met het vinden van een woning en uit de moeilijkheden die hun medestudenten ondervonden. “Het viel ons op dat onze vrienden die echte problemen met hun verhuurder hadden, vaak niet wisten wat ze daaraan konden doen en bij wie ze terecht konden”, legt Helena Scharnowski uit. “En daardoor werden die problemen gewoon niet opgelost.”

Voor hun onderzoek probeerde het team verschillende verhuurders en huisvestingsbureaus te ondervragen, wat niet altijd lukte. Ze vroegen hen naar hun ervaringen met het verhuren aan studenten, met als doel een uitgebreid informatief document voor aanstaande (internationale) studenten op te stellen om hen te helpen hun weg te vinden op de Nederlandse huizenmarkt.

Hoewel het eerste Local-to-Global-project is afgerond, gaan de studenten verder met hun initiatief. Met het voorbereidende onderzoek dat ze hebben uitgevoerd, wil het team bijdragen aan praktische oplossingen voor de woningmarkt, zoals samenwerken met de NS om internationale studenten korting op treinkaartjes te geven om de druk van de woningmarkt te halen in studentensteden als Rotterdam, en ervoor zorgen dat de officiële websites van gemeenten alle noodzakelijke informatie over huisvesting naar het Engels vertaalt. De studenten hopen dat hun project zal bijdragen aan toekomstige initiatieven die de huisvestingsproblematiek willen pakken. “Het is belangrijk dat we in de gaten houden hoe de situatie zich in de toekomst ontwikkelt”, legt Liv Ziegfeld uit. “We willen weten of de studenten echt iets hebben gehad aan de informatie die we ze hebben gegeven.”

Maatschappelijke impact

Volgens Katie Barry, coördinator van de International Bachelor Psychology bij ESSB en de initiatiefnemer van het project, zijn de kernwaarden van Local-to-Global academische theorie in de praktijk toepassen en Nederlandse studenten in contact brengen met internationale studenten. Met Local-to-Global probeert de universiteit te laten zien dat de daad bij het woord wordt gevoegd wat betreft het teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen, waarover de universiteit regelmatig verklaringen doet. Het is de bedoeling dat het initiatief volgend jaar verder gaat en hopelijk wordt uitgebreid wanneer meer studenten uit andere faculteiten van de universiteit zich aansluiten.

In eerste instantie werden na de start van het project in september vorig jaar vier voorstellen geaccepteerd. Twee van de projecten waren aan het einde van het jaar daadwerkelijk in uitvoering. Naast het winnende project is een ander team een project begonnen om de weerbaarheid van jongeren in Rotterdam-Zuid te vergroten, waarbij wordt samengewerkt met Feyenoord City aan hun jongerenprogramma.

Een van de twee overige projecten is nog maar net gestart, en het andere werd onderbroken door het tragische overlijden van Sarah Papenheim, een van de leden van het team.