Dat besluit komt niet als een verrassing: eind maart liet het CvB al weten dat haar voorkeur uitging naar een fusie. Toen moest Victor Bekkers, decaan van de ESSB, echter nog zijn visie op de fusie geven.

Als het aan het CvB ligt is de ‘administratieve fusie’ nog voor het einde van dit collegejaar rond. Deze eerste stap zou geen organisatorische, inhoudelijke of personele gevolgen hebben, vertelt universiteitswoordvoerder Jacco Neleman. Daarna wordt tot 1 januari 2021 uitgetrokken om met medewerkers en studenten een nieuwe faculteit vorm te geven.

'Versterking'

Volgens het College betekent de fusie van de faculteiten een ‘versterking van het cluster sociale, gedrags- en geesteswetenschappen’ binnen de universiteit. “Het samengaan van beide faculteiten biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda en robuuste organisatie”, zo valt te lezen in een bericht van de universiteit.

“Er kleven een aantal voordelen aan de fusie”, vult Neleman aan. “Een sterkere faculteit kan zich duidelijker profileren voor onderzoekssubsidies uit Brussel en internationaal toptalent aantrekken. Bovendien wordt het makkelijker om interdisciplinair onderzoek te doen en gezamenlijk onderwijs te geven.” Maar er zijn ook financiële redenen voor de fusie. “Uit het advies van Dymph van den Boom (de interim-decaan van de ESHCC, red.) blijkt dat de ESHCC een kwetsbare faculteit is. De fusie moet zorgen voor een faculteit die organisatorisch sterk is en ook financieel goed uit de voeten kan.”

ESHSB

De nieuwe te fuseren faculteit heeft al een werktitel: Erasmus School of Humanities, Social & Behavioural Sciences (ESHSB). Het universiteitsbestuur is van plan om maximaal 10 miljoen euro te investeren in de nieuwe faculteit.

Het besluit van het College betekent overigens niet dat de fusie tussen de twee faculteiten al een feit is. Er ligt een concept-reorganisatieplan waar de faculteitsraden van zowel de ESSB als de ESHCC advies over moeten geven. Bovendien moeten de Universiteitsraad en personeelsvertegenwoordiging EUROPA nog instemmen met de plannen.