Na een eerste meting in 2016 heeft FNV Onderwijs en Onderzoek, dit keer samen met vakbond VAWO, ruim 1.100 medewerkers van universiteiten bevraagd. Nog altijd 67 procent van hen ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De wetenschappers onder hen vaker (76 procent) dan het ondersteunende personeel (50 procent).

Van alle ondervraagden denkt 71 procent dat de hoeveelheid werk de afgelopen twee jaar is toegenomen; 65 procent heeft vanwege de werkdruk weleens overwogen om van baan te veranderen.

Weinig effect

De plannen die de universiteiten hebben gemaakt om de druk te verlichten, hebben nog weinig effect volgens de geënquêteerden. Waar al maatregelen zijn genomen, oordeelt 62 procent dat de werkdruk gelijk is gebleven en zegt 29 procent zelfs dat deze verder is gestegen. Volgens woordvoerder Marijtje Jongsma van de VAWO komt dat doordat de universiteiten “simpelweg te weinig medewerkers hebben om al het werk naar behoren uit te voeren”.

FNV en VAWO eisen, samen met actiegroep WOinActie, 1,15 miljard euro extra investeringen van minister Van Engelshoven. Ook willen ze dat de zogeheten doelmatigheidskorting van tafel gaat en dat er meer geld gaat naar de eerste geldstroom voor onderzoek. De universiteitsmedewerkers voeren deze week actie en doen vrijdag mee aan de landelijke onderwijsstaking.

Ook hogere werkdruk op EUR

Werkdruk is ook op de Erasmus Universiteit een groot probleem. Ondanks een nieuwe ‘toolkit’ voor leidinggevenden om werkdruk aan te pakken, bijeenkomsten en extra ondersteuning is de ervaren werkdruk alleen maar gestegen, blijkt uit het laatste medewerkersonderzoek uit 2018. 52,3 procent van de medewerkers ervaart de werkdruk als ‘hoog’ of ‘veel te hoog’. Dat is 4,1 procentpunt meer dan in 2016.

Flexwerken-samenwerken

Lees meer

Diensten krijgen onvoldoende van eigen medewerkers, werkdruk onverminderd hoog

Medewerkers van de universiteit ervaren nog steeds een erg hoge werkdruk - zelfs nog iets…