Liften vol medewerkers van de ESHCC zakken in het Van der Gootgebouw af naar de begane grond voor de informatiebijeenkomst over de toekomst van de faculteit. Het is donderdagochtend en het personeel kan vragen stellen aan leden van het CvB over het plan om hun faculteit te fuseren met de ESSB. Er zijn nog veel vragen na de besloten besprekingen over de vertrouwelijke, eerste conceptplannen voor de faculteit die de decaan had met de medewerkers.

Wat is de noodzaak?

Waarom? Wat is de noodzaak voor een fusie? Die vraag blijft donderdagochtend terugkeren. Van den Boom is een jaar geleden aangesteld om de faculteit ‘robuuster’ te maken. Drie opties zijn onderzocht: zelfstandig blijven en reorganiseren, of fuseren met of Wijsbegeerte, of ESSB. Duidelijk is inmiddels dat deze laatste optie de voorkeur heeft bij Van den Boom en de leden van het CvB. Al is de kogel nog niet door de kerk.

Eerst moet het conceptvoorstel nog uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het CvB, dat bereid is een miljoen euro uit te geven aan een goed fusieplan. Vervolgens moeten alle details besproken worden tussen de faculteiten. Wie vormt het dagelijks bestuur, kunnen de eigen lesmethodes behouden worden, en meer van dat soort vragen staan nog open.

vlag-ESHCC

Lees meer

Fuseert ESHCC met Wijsbegeerte of ESSB?

Het College van Bestuur wil dat ESHCC ‘robuuster’ wordt. Een fusie met een andere…

De plannen houden de gemoederen bezig binnen de faculteiten. Vandaar dat tientallen medewerkers van ESHCC, van promovendi tot hoogleraren, donderdagochtend verzamelen in M1-12. “We zouden een groepsfoto moeten maken”, zegt iemand nog. “Wanneer zijn we nou met zovelen in een ruimte?” De groep is verdeeld in een deel dat nog duidelijk wil krijgen waarom een fusie nodig is, en in een deel dat zich neergelegd lijkt te hebben bij een toekomst met ESSB. Zij hebben vooral vragen over details, maar daar is het nog te vroeg voor, leggen rector magnificus Rutger Engels en collegevoorzitter Kristel Baele uit. Over de beweegredenen voor de beoogde fusie kan Engels wel wat zeggen, die zijn voornamelijk strategisch.

Een brede én grote faculteit staat steviger binnen de muren van de universiteit, en oogt beter voor de buitenwereld, zegt ook de decaan van ESSB, Victor Bekkers later die middag tegen zijn Faculteitsraad. “Toch worden de woorden ‘kwetsbaar’ en ‘financieel’ wel vaak samen genoemd in de eerste versie van het plan”, merkt raad op. Bekkers legt uit dat de financiële situatie van ‘de buren’ gedegen is. Nu althans, en daarom is het verstandig om nu over een fusie te praten. Wel wil ook hij meer opheldering over de financiële toestand van ESHCC. “En dit conceptplan is nog heel erg vanuit ESHCC beschreven. Daar hebben wij ook nog vragen over”, vertelt hij.

‘Nooit consensus’

Binnen beide faculteiten zijn er tegenstanders van de fusie. “Binnen de wetenschap is er nooit consensus”, reageert Baele als donderdagochtend de opmerking komt dat enkele wetenschappers binnen ESSB fel tegen het samengaan met ESHCC zijn.

De fusie kan juist in het belang van beide faculteiten zijn, benadrukken de leden van het CvB weer. De stemming in M1-12 is overwegend positief, maar ongerustheid over de uitwerking van de details (moet ESHCC ook met het probleem gestuurd onderwijs gaan werken? Blijven leerstoelen wel bestaan?) is er ook na afloop.

Lees één reactie