Ook de Erasmus Universiteit doet mee aan het experiment. Het International Institute of Social Studies in Den Haag kreeg in 2016 toestemming om vijftien promovendi via een beursconstructie te betalen.

bureau van de pedel na promotie foto michelle muus

Lees meer

Kabinet houdt deur dicht voor nieuwe student-promovendi

Het kabinet gaat universiteiten geen kans bieden om nog meer student-promovendi te…

Heroverwegen

De tegenvallende belangstelling in de rest van het land is voor minister Van Engelshoven een reden om nog vóór de eerste tussenevaluatie de stekker uit het experiment te trekken. VVD en CDA vroegen haar die keuze te heroverwegen als deze tussenevaluatie positieve effecten zou laten zien. Maar daar voelt de minister weinig voor, blijkt uit haar antwoorden.

“Ik zou een nieuwe aanvraagronde eventueel hebben overwogen als dat een meer gevarieerde invulling van het promotie-onderwijstraject zou hebben opgeleverd, hetgeen van meerwaarde voor het experiment zou zijn geweest. Maar van belangstelling van andere universiteiten buiten de RUG en de EUR was geen sprake en is ook nu niet gebleken.”

bureau van de pedel na promotie foto michelle muus

Lees meer

Toch een experiment met studentpromovendi in Rotterdam

De EUR wil een klein experiment met vijftien studentpromovendi bij het ISS.

Tevreden

Van Engelshoven gaat niet in op de positieve reacties van promotiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar CDA en VVD in hun vragen naar verwijzen. Een eerste onderzoek van de RUG leek erop te wijzen dat de promotiestudenten net zo tevreden zijn als promovendi die werknemer zijn.

De minister wil de tussenevaluatie afwachten, voordat zij ingaat op de effecten van het experiment. Onderzoeksbureau CHEPS voert deze uit en komt eind april met de resultaten. De eindevaluatie van het experiment volgt in 2021.