“Het profileringsfonds is een fonds waaruit wij als universiteit financiële steun kunnen aanbieden aan studenten die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden”, licht Rianne Nieuwdorp, beleidsmedewerker Onderwijs en Studentzaken, toe. “Bijvoorbeeld wanneer ze in een bestuur van een studentenorganisatie zitten, een topsporter zijn of een functiebeperking hebben.”

Het profileringsfonds van de EUR heeft ongeveer 1,6 miljoen euro in kas. Momenteel maken er 38 studenten, waaronder ook de studenten met een functiebeperking, gebruik van de regeling ‘Overmacht’. Dat klinkt als weinig, als je bedenkt dat er naar schatting 1500 studenten met een functiebeperking rondlopen aan de EUR. “Maar het profileringsfonds is slechts bedoeld voor studenten die daadwerkelijk studievertraging oplopen”, licht Nieuwdorp toe. “Dus het heeft eigenlijk niets te maken met het totale aantal studenten met een beperking.”

Niet een eerste keuze

Volgens het onderzoek van de Onderwijsinspectie is de informatie over het profileringsfonds slecht te vinden en niet altijd duidelijk, waardoor veel studenten het fonds mislopen. De inspectie roept de besturen van de instellingen daarom op om goede voorlichting te geven.

Studentendecaan Marlijn Timmermans-Muller is helemaal voor goede voorlichting. Toch heeft het lage aantal aanvragers volgens haar niet per se te maken met gebrekkige voorlichting, maar waarschijnlijk meer met de regels van het fonds. “Je moet bijvoorbeeld in je nominale studieduur vertraging oplopen”, vertelt Timmermans-Muller. “Wat ik een aantal keer heb meegemaakt is dat studenten, die van de hogeschool doorstromen, vertraging oplopen in de pre-master door ziekte of psychische problemen. Omdat zij niet meer in hun nominale studieduur zitten, komen ze niet in aanmerking voor het profileringsfonds.” Voor dit soort gevallen geldt dus een andere regeling, zoals financiering van particuliere fondsen.

Soms is het profileringsfonds niet een eerste keuze voor studenten met studievertraging. “Wat wij als studentendecaan eerst doen is kijken naar de regeling van DUO. Bij DUO kunnen studenten, afhankelijk van de duur van vertraging, een jaar langer studiefinanciering aanvragen”, vertelt Timmermans-Muller. “Deze optie is vaak gunstiger dan het profileringsfonds, want ze krijgen ook bijvoorbeeld een jaar langer de ov-kaart erbij.”

Samenwerking met studieadviseurs

“We vertellen sowieso aan het begin van de studie, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, welke ondersteuning er is op de universiteit voor studenten ”, vertelt Timmermans-Muller. “Maar zeker in het eerste jaar proberen we zo compact mogelijk uit te leggen over het profileringsfonds, want op dat moment is de informatie vaak nog niet relevant.”

Nieuwdorp beaamt dit. “Je kunt aan het begin van je studie niet weten of je dit fonds ooit nodig zou hebben. Meestal komen psychische- of leerstoornissen pas aan het licht wanneer je aan het studeren bent. Daarom proberen we alle informatie zo goed mogelijk te etaleren op de website van de EUR zodat het makkelijk te vinden is.”

Verder worden studieadviseurs ook betrokken. Timmermans-Muller: “Een paar keer per jaar zitten we samen met studieadviseurs om ze bij te praten over de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Zo proberen we studieadviseurs te informeren zodat ze op hun beurt de studenten goed kunnen doorverwijzen naar het fonds.”

Aanvraag via studieadviseur

Ook internationals aan de EUR kunnen gebruikmaken van het profileringsfonds. “Maar wij moeten benadrukken dat er voor internationals maar een beperkte aantal situaties is waardoor ze recht op profileringsfonds kunnen hebben, het hangt bijvoorbeeld af van hun verblijfsstatus in Nederland”, vertelt Timmermans-Muller.

Studenten kunnen de financiële ondersteuning zelf aanvragen via een studentendecaan. “Maar ik vind het toch fijn als ze de aanvraag via de studieadviseurs doen”, vertelt Timmermans-Muller. “Zo zorg je er ook voor dat iedereen op de hoogte is van de aanvraag en kunnen studieadviseurs ook meedenken over oplossingen binnen de studie.”

Voorkomen is beter

Verder vindt Nieuwdorp dat de focus van de hulpverlening eigenlijk moet liggen in het voorkomen van studievertraging. “Wij bieden alternatieven aan waarmee wij studenten met een functiebeperking kunnen helpen om de studievertraging te voorkomen, zoals extra ondersteuning van de studieadviseur en docenten. ”

Ondertussen is Timmermans-Muller bezig met een project binnen de EUR om de voorzieningen en procedure rondom functiebeperking te verbeteren. “Samen met het studentenpanel functiebeperking zijn wij aan het bedenken hoe de studenten met een beperking makkelijk het proces kunnen doorlopen als ze hulp nodig hebben.” Ook willen ze meer uniformiteit tussen de faculteiten. “Zodat je, als je bijvoorbeeld bij ESL studeert en een minor doet bij ESE, niet opnieuw moet vertellen wie je bent en wat je problemen zijn, maar dat je dossier gelijk wordt overgenomen.”

rolstoel-studenten-plaza-feba-sukmana1

Lees meer

‘Ook met een anderswerkend brein kun je hier studeren’

Met het evenement ‘Onbeperkt studeren aan de EUR!’ probeert de universiteit…