Judith Wiskie, tutorcoördinator DPAS (Bestuurskunde en Sociologie)

Judith-Wiskie
Judith Wiskie met haar tutoren

Waarom ben je kandidaat?

“Ik vind het fascinerend dat je als medewerker eigenlijk maar een klein radertje in een enorme organisatie bent. Daarom heb ik veel behoefte om meer te begrijpen van wat er op centraal niveau speelt. Hoe zijn de verhoudingen tussen faculteiten en het universiteitsbestuur? Welke rol kan ik daar zelf in spelen? En hoe kan ik dat terug vertalen naar de werkvloer binnen de faculteit?

“Daarnaast werken er zoveel verschillende mensen op een faculteit. Als tutorcoördinator heb ik contact met iedereen, van tutor tot hoogleraar tot ondersteunend personeel. Dus ik weet heel goed wat er speelt op de werkvloer. Ik vind het belangrijk om hen allemaal mee te nemen in de besluitvorming.”

Hoe voer je campagne?

“Ik voer niet heel expliciet campagne, in ieder geval niet door posters op te hangen. Wel heb ik al mijn collega’s aangemoedigd om te gaan stemmen. Het is lastig om mijn kansen in te schatten, maar op de gang hoor ik in ieder geval van veel collega’s dat ze op me stemmen.”

Wat zou je willen aanpakken in de Universiteitsraad?

“Inclusiviteit. Of je nu als hoogleraar of als ondersteunend personeel werkt, iedereen moet wat mij betreft betrokken worden. Ook zou ik me willen inzetten voor medewerkers die heel goed onderwijs geven. Het zwaartepunt in waardering ligt nu nog vaak bij wetenschap. Ik zie dat binnen mijn faculteit wel wat verschuiven, maar het mag wat mij betreft sneller. Ik denk dat er een sterkere externe prikkel kan worden gegeven aan mensen met een passie voor onderwijs.”

Marjan Gorgievski, universitair docent bij Psychologie

Marjan-Gorgievski
De flyer van Marjan Gorgievski

Waarom ben je kandidaat?

“Het is als medewerkers belangrijk om je stem te laten horen, vooral na de reorganisatie die we net bij ESSB achter de rug hebben. Er is een beetje een wij/zij-sfeer ontstaan tussen de medewerkers en het management, dus vind ik het belangrijk als het contact blijft bestaan. En de Universiteitsraad is voor ons als ESSB-medewerkers nog verder weg, dus ik zou graag inzicht willen krijgen in wat daar speelt en mijn mening willen geven over de zaken die hier bij ESSB spelen.”

Hoe voer je campagne?

“Ik heb flyers gemaakt en die opgehangen op de afdelingen. Dat heb ik om drie redenen gedaan. Allereerst omdat ik het wel een geinig idee vond en het natuurlijk leuk zou zijn als mijn collega’s op mij stemmen. Maar het was ook een goede manier om na te denken waar ik nou eigenlijk voor sta. En met de flyers hoop ik ook mensen aan te sporen sowieso te gaan stemmen, of het nou op mij is of op een van de andere kandidaten.”

Wat zou je willen aanpakken in de Universiteitsraad?

“Diversiteit is voor mij een van de belangrijkste punten, maar dan wel op allerlei verschillende terreinen. Allereerst binnen de wetenschap. Ik vind dat binnen onze onderzoeken de focus te vaak op WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic) ligt en er bepaalde groepen niet genoeg vertegenwoordigd zijn. Ook de diversiteit onder studenten en medewerkers kan volgens mij beter.

“Daarnaast wil ik een betere kruisbestuiving tussen de commerciële en de academische onderdelen van de universiteit. Die werken nu nog veel langs elkaar heen, terwijl die denk ik heel veel van elkaar kunnen leren.”

Robin van den Akker, docent Continental Philosophy and Cultural Studies (EUC)

Future of the university debat
Robin van den Akker tijdens een debat over de toekomst van de universiteit op het University College Beeld door: Loyda van der Vlist

Waarom ben je kandidaat?

“Omdat er twee grote structurele problemen zijn op de universiteit: werkdruk, of work-life balance om HR-termen te gebruiken, en diversiteit. Ik maak me voor beide zaken al hard, bijvoorbeeld door debatten te organiseren. Maar ik denk dat ik meer kan doen door me ook in te zetten in een representatief orgaan.”

Hoe voer je campagne?

“Ik ben niet echt een posterboy. Dus ik voer vooral campagne door mensen aan te spreken. Het is wel een beetje een uphill battle, want het University College is natuurlijk maar een kleine organisatie en andere kandidaten hebben meer collega’s. De stemopkomst is gemiddeld 11 procent en het EUC is wel een dermate hechte club dat ik verwacht dat de opkomst hier hoger zal liggen. Daarnaast denk ik dat mijn agendapunten belangrijk genoeg zijn om ook de rest van de faculteit aan te spreken.”

Wat zou je willen aanpakken in de Universiteitsraad?

“Eind vorig jaar bracht de arbeidsinspectie een bezoek aan de Erasmus Universiteit. De inspectie constateerde dat er nog te weinig beleid wordt gemaakt op work-life balance. Het eerste wat ik zou willen doen, is uitzoeken hoe dat er nu voorstaat en welke maatregelen er op centraal niveau worden genomen op het gebied van werkdruk.”