Woningnood. Unit20

Lees meer

Woningnood: Rotterdam heeft duizenden studentenkamers te weinig

Het kamertekort groeit hard. Vooral de toename van internationale studenten zorgt voor…

Alle betrokken partijen, van studenten tot de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, zetten vanmiddag in Rotterdam hun handtekening onder het nieuwe Actieplan studentenhuisvesting 2018 – 2021. Het moet een langetermijnoplossing bieden voor het kamertekort waar veel studentensteden mee worstelen. Over tien jaar moeten vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Het vorige actieplan liep van 2011 tot 2016 en omvatte harde afspraken zoals het bouwen van 16 duizend extra studentenwoningen. Kennelijk niet genoeg, want in veel steden hebben studenten nog altijd grote moeite om aan een betaalbare kamer te komen.

Betrouwbare cijfers

Dit keer kiezen de partijen dan ook voor een andere aanpak: harde streefcijfers ontbreken in het plan. Onderwijsinstellingen, ambtenaren, studenten en huisvesters besluiten voortaan zelf hoeveel woningen er per gemeente moeten worden bijgebouwd. De eerste afspraken moeten uiterlijk op 1 februari 2019 binnen zijn bij OCW en Binnenlandse Zaken.

De jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die vandaag verscheen, speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de woningbehoefte per gemeente. Het ministerie van Onderwijs gaat bovendien onderzoeken hoe de toestroom van studenten uit het buitenland beter kan worden voorspeld.

Rechtspositie

fraude-woningen-social-media-bas-van-der-schot

Lees meer

Undercover bij de studentenkameroplichters

In Rotterdamse facebookgroepen voor studenten die op zoek zijn naar woonruimte proberen…

Het laatste speerpunt is de voorlichting: aankomende studenten moeten een helder beeld hebben van hun kansen op de woningmarkt en hun rechten en plichten kennen, zodat ze minder snel ten prooi vallen aan malafide verhuurders.

“Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat niets doen geen optie is”, zegt directeur Diederik Brink van Kences, de organisatie van studentenhuisvesters. “We hebben nu al tekorten en dat schaadt het aanzien van het Nederlands hoger onderwijs.” Hij heeft veel vertrouwen in het plan. “Waar vroeger alle betrokkenen zelf een oplossing bedachten, doen we het nu echt sámen.”

Studentenvakbond LSVb hoopt dat de afspraken deze keer wél iets teweeg brengen en wil het plan nauwgezet volgen. “Alle partijen hebben nu de verantwoordelijkheid, en als structurele verbeteringen onzichtbaar zijn, zullen wij de Kamer vragen om in te grijpen”, aldus LSVb-bestuurder John van Harten.