Roelien Ritsema van Eck is per 1 november benoemd tot derde lid van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Ze volgt Eddy Hus op die sinds 1 juni 2017 deze functie als interim vervulde. Ritsema van Eck komt van ABN Amro en is daar momenteel directeur Real Estate & Facility Management.

Ritsema van Eck (1975) is door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Ze krijgt binnen het College van Bestuur de portefeuille bedrijfsvoering (financiën, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). En zal onder meer de reorganisatie van het University Support Centre gaan uitvoeren.

Verbeteren bedrijfsvoering

Verder wordt zij, aldus de universiteit, ‘verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van die bedrijfsvoering met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie’.

Roelien Ritsema van Eck werkt sinds 1999 bij ABN Amro, waar ze diverse functies vervulde. Ritsema van Eck studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en International Management aan Oxford Brookes University. Het nieuwe collegelid is lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Sint Maarten als ook lid van de Raad van Commissarissen Landgoed Duin & Kruidberg. Roelien Ritsema van Eck woont samen en heeft drie dochters.