‘Een kwaliteitscultuur die er mag wezen’ en ‘de resultaten van Nominaal is Normaal zijn voor heel Nederland van belang’. Commissievoorzitter Job Cohen was lovend over de kwaliteitszorg aan de EUR toen hij maandagmiddag de eerste bevindingen van de NVAO-commissie presenteerde.

Het was even slikken, toen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) iets meer dan een jaar geleden oordeelde dat de kwaliteitszorg aan de EUR niet op alle punten voldoende was en een deel van de zogeheten instellingstoets opnieuw moest. De EUR kreeg een jaar de tijd om aan drie verbeterpunten te werken: een herformulering van de visie op onderwijskwaliteit; een manier om relevante cijfers over de kwaliteit van onderwijs centraal beschikbaar te hebben en te evalueren; en een duidelijk beleid op het gebied van internationalisering, de verankering van onderzoek in onderwijs en multidiversiteit. Op woensdag 4 en maandag 9 september kwam een NVAO-commissie, onder leiding van Job Cohen, om te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan.

Opgetrokken wenkbrauw

“Tijdens onze dagen hier is gebleken dat u wel een wenkbrauw heeft opgetrokken bij het oordeel van de NVAO”, zegt Cohen bij de presentatie van de bevindingen van de commissie. “En wij kunnen ons inmiddels wel iets voorstellen bij de opgetrokken wenkbrauw.” Er is volgens de commissie op een adequate manier gereageerd op het oordeel van de NVAO en voldaan aan de drie gestelde eisen. Zo is er onder andere nieuw beleid geformuleerd op het gebied van internationalisering en is de onderwijsvisie opnieuw geëxpliciteerd.

Nominaal is normaal

Vooral het toegenomen rendement door ‘Nominaal is normaal’ (N=N) kon bij de commissie op goedkeuring rekenen. “De resultaten van N=N zijn veelbelovend en voor heel Nederland van belang”, zei Cohen. Na de lovende woorden was het oordeel van de commissie weinig verrassend: “Aan de drie voorwaarden is voldaan. U bent – mét wat er in het laatste jaar is gebeurd – tot een kwaliteitscultuur gekomen die er mag wezen.”

Typisch Henk Schmidt

Rector magnificus Henk Schmidt werd door Cohen persoonlijk geroemd voor zijn onderwijsvisie: “Toen ik de visie op de kwaliteit van onderwijs las, dacht ik meteen: typisch Henk Schmidt. Het is een bijzondere prestatie.” Schmidt en Cohen waren in de jaren tachtig allebei hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

Slag om de arm

Toch is de positieve presentatie niet meteen reden om te juichen. De commissie moet nog een rapport schrijven over de bevindingen en de NVAO kan daarvan afwijken. “We hopen van ganser harte dat de NVAO het oordeel overneemt”, zegt collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr dan ook in reactie op het verhaal van Cohen. Na de lovende woorden van de commissie is het echter moeilijk voorstelbaar dat de NVAO nogmaals het oordeel in de wind zal slaan. TF