“Ik heb wel eens begrepen dat je aan de locatie van het diversiteitsbureau binnen een organisatie kunt aflezen hoe belangrijk men dit onderwerp vindt. We begonnen in de kelder en zitten nu hier. Ik ben dus ook verheugd dat we ons nu op deze centrale plaats op de campus bevinden”, aldus Hanneke Takkenberg, chief diversity officer van de universiteit.

Takkenberg brengt verder in herinnering dat het clubje dat ooit begon om ‘het probleem van minderheden op te lossen’ inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de hele universiteit als het gaat om diversiteit en inclusie. “Je kunt toch niet stellen dat vrouwen een minderheid zijn”, voegde Takkenberg daar nog terloops aan toe.

'Vrouw kan toch geen college geven in aula'

Ze hoopt dat het Diversity Office een ‘hub’ wordt voor ideeën, klachten en hulpvragen omtrent de thema’s van diversiteit en inclusie. Takkenberg dankte scheidend rector Huib Pols, die de schaar ter hand mocht nemen om het kantoor officieel te openen, voor zijn inzet om het thema op de agenda te krijgen.

Pols zelf, na het knippen van het lint, weet nog dat hij bij zijn aantreden vooral veel discussie zag over diversiteit en gelijke kansen voor vrouwen binnen de wetenschap, maar dat er weinig actie was. “Ik heb altijd geprobeerd het niet een probleem te laten zijn dat we centraal konden oplossen, maar het vooral ook bij de faculteiten neergelegd.”

Toen hij ooit van een hoogleraar vernam dat ‘je een vrouw toch niet kon vragen om college te geven in de aula’, wist Pols dat er nog werk aan de winkel was. “In ieder geval is het bewustzijn gegroeid, en nu hebben we ook commitment nodig van iedereen.”