Waarom zou ik stemmen voor de universiteitsraad?

De Universiteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan van de universiteit. De raad controleert het College van Bestuur en kan allerlei grote en kleine zaken die op de universiteit spelen op de agenda zetten. Dat is afgelopen jaar ook gebeurd: bijvoorbeeld over bestuursbeurzen, duurzaamheid van de campus en de verdeling van het geld over de faculteiten. Wil je als student dus zorgen dat de universiteit het beste met je voor heeft, stem  dan op een student die jouw belangen verdedigt in de raad. En hoe meer studenten zometeen gestemd hebben, hoe groter het mandaat van die raadsleden is. En dus hoe meer het College van Bestuur naar de raad zal moeten luisteren.

Ik heb nog niks gehoord over de verkiezingen, hoe kan dat?

Op deze universiteit wordt – in tegenstelling tot alle andere universiteiten in Nederland – per faculteit gestemd en niet via een partijenstelsel. Grootse campagnes blijven daardoor uit. Elke faculteit heeft, afhankelijk van de grootte, recht op één of meerdere zetels. Bij sommige faculteiten zijn er precies evenveel kandidaten als zetels; verkiezingen zijn dan dus niet nodig. Alleen bij de Erasmus School of Law (ESL), Economics (ESE), Health Policy & Management (ESHPM) en Social and behavioural Sciences (ESSB) zijn meer kandidaten dan zetels, en kan dus worden gestemd. Bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) was één kandidaat, maar die heeft zich teruggetrokken.

Op wie kan ik stemmen?

Goede vraag! Vanuit de universiteit laat de informatievoorziening over de kandidaten te wensen over. De EUR verstrekt geen informatie tot het begin van de verkiezingen op 18 april. Kandidaten van jouw faculteit hebben wel een klein budget van ongeveer 120 euro per kandidaat gekregen om campagne te voeren. Let dus goed op posters, facebookadvertenties of praatjes tijdens collegepauzes waarmee de studenten jou proberen te bereiken. En om het gebrek aan informatie van de universiteit te compenseren, heeft EM zelf de kandidaten en hun foto’s en motivaties online gezet.

Okee, je hebt me overtuigd. Hoe kan ik stemmen?

Ga vanaf woensdag 18 april naar verkiezingen.eur.nl. Daar kies je je eigen faculteit. Dan kun je je keuze maken.  Je kunt ook op 18 of 25 april naar de Theil-hal gaan. Daar staan vertegenwoordigers van de Universiteitsraad om je te helpen met stemmen. Stemmen kan tot en met 25 april.