Voor topsporters wil minister Van Engelshoven het bindend studieadvies verzachten, kondigde ze in januari aan. Het moet makkelijker worden om een studie met topsport te combineren.

Dus hoeven topsporters straks minder studiepunten te behalen in hun eerste jaar. Ze mogen hun studie vervolgen, ook al studeren ze eigenlijk niet snel genoeg. Tenminste, als hun onderwijsinstelling voor hen een uitzondering wil maken.

Coulance

Het hoger onderwijs krijgt meer ruimte om met de persoonlijke omstandigheden van studenten rekening te houden. Topsport is maar een voorbeeld van zo’n persoonlijke omstandigheid, stelt de minister. “Andere persoonlijke omstandigheden zoals die van talentvolle muzikanten zijn ook denkbaar.”

Maar de onderwijsinstellingen zijn er niet toe verplicht. Het instellingsbestuur moet zulke persoonlijke omstandigheden dan opnemen in de eigen regelingen voor het bindend studieadvies.

Al uitzonderingen

Voor topsporters bleken veel onderwijsinstellingen al een uitzondering te maken. Voor artiesten lijkt dit minder voor te komen, maar bijvoorbeeld de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de Haagse Hogeschool houden er al wel rekening mee.

Officieel kan het dus nog niet. Zo’n uitzondering is nu in principe alleen mogelijk voor zwangere en zieke studenten, studenten die bestuurswerk doen en studenten in bijzondere familieomstandigheden. De nieuwe regels zullen op zijn vroegst in het nieuwe studiejaar ingaan.