Staatssecretaris Halbe Zijlstra is onverbiddelijk: ook topsporters die te lang studeren, lopen vanaf september tegen een boete van drieduizend euro aan. De topsportambities van Nederland komen volgens hem niet in het gedrang.

Menso de Maar, directeur van Erasmus Sport, noemt deze uitkomst bijzonder spijtig. “De combinatie van topsport en een studie wordt nu heel lastig gemaakt.” Toch denkt hij niet dat deze studenten een keuze zullen maken, omdat topsporters hun sport altijd op het hoogste niveau willen beoefenen. “Zeker als er in die sport weinig of geen geld te verdienen valt, zullen ze er toch een studie naast moeten doen.”

Vijfduizend euro

Studenten die meer dan een jaar te lang over hun bachelor- of masteropleiding doen, moeten straks bijna vijfduizend euro collegegeld betalen. De enige uitzondering op die regel vormen studenten met een handicap of chronische ziekte. Die krijgen niet twee maar drie uitloopjaren voor ze beboet worden.

Ambitieus

“Studenten die naast hun studie ambitieus zijn en bijvoorbeeld topsporter of studentbestuurder zijn, hebben geen recht op een extra uitloopjaar”, schrijft Zijlstra de Tweede Kamer. Wel kunnen ze een beroep doen op het profileringfonds van hun instelling.  

Profileringfonds

De Erasmus Universiteit is op dit moment bezig met het opzetten van zo’n profileringfonds. “We bekijken welke mogelijkheden er zijn om de topsporters deels tegemoet te komen”, legt De Maar uit.

Uitkering

Volgens Zijlstra kunnen universiteiten en hogescholen die een speciale regeling hebben voor topsporters een uitkering aanvragen bij de koepel van landelijke sportorganisaties NOC*NSF. HOP/CH